reach for the top!!! (MZC Remix) || ORANGE★JAM

daydreaming
reach for the top!!!
vươn đến đỉnh cao!!!
Album: daydreaming
Circle: ORANGE★JAM
Arrangement: Maurits”禅”Cornelis (FELT)
Lyrics: Renko
Vocal: Renko
Original title: 神話幻想 ~ Infinite Being
(Legendary Illusion ~ Infinite Being [Shinki’s Theme])
Source: 東方怪綺談 ~ Mystic Square
(Touhou Kaikidan ~ Mystic Square)
Event: Comiket 90


Far in the past, I had grasped for my dreams
And I slipped and fell far behind.
Through I had known that I couldn’t be tamed
With passion fueling my fate…

Trong quá khứ xa xôi, dường như ta đã nắm lấy những cơn mơ
Để rồi vấp ngã và bị bỏ lại phía sau
Dù ta biết mình không thể bị khuất phục
Bởi sự đam mê đang nạp vào số phận của ta

 

Chasing in circles, eventually losing my way,
I finally stopped.
Taking a step back, I looked to the stars
And knew I could reach for the top.

Mãi đuổi theo trong vòng lặp, và rồi mất đi phương hướng
Cuối cùng, ta cũng dừng lại.
Lùi một bước, ta ngước nhìn những vì sao
Và ta biết mình có thể vươn đến đỉnh cao

 

Yet, I’m denied, but I still want to try.
There’s a spark that sets me on fire.
Reason and logic makes no sense tonight.
I’ll never give up this fight.

Đến giờ ta bị chối bỏ, nhưng ta vẫn muốn thử
Có một ánh lửa khiến ta bùng cháy
Đêm nay, lí lẽ và logic chẳng còn là nghĩa lí gì nữa
Ta sẽ không buông tha cho trận chiến này

 

Some day I said I would reach for the top.
I can measure up to the odds.
Shining so bright like a million stars,
‘Til the end, my belief burning strong.

Một ngày nào đó, ta nói ta sẽ vươn đến đỉnh cao
Ta có thể đo đếm được những gian nan
Tỏa sáng rực rỡ như triệu vì tinh tú
Đến cuối cùng, niềm tin của ta vẫn cháy bỏng mạnh mẽ.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.