Goodbye || FELT

FELT-020Goodbye
Album: Parallel Cross
Circle: FELT
Arrangement: Maurits”禅”Cornelis
Lyrics: Renko
Vocals: Vivienne
Chorus: W.nova
Original title: 小さな小さな賢将
(A Tiny, Tiny, Clever Commander [Nazrin’s Theme])
Source: 東方星蓮船 ~ Undefined Fantastic Object
(Touhou Seirensen ~ Undefined Fantastic Object)
Event: Comiket 90
Lyrics Source: Shaya Kagi


 

THIS IS MY FIRST C90 POST!
This song is in English so it will be faster for me to translate. Vivienne song eh? Thanks to Renko and Maurits”禅”Cornelis that I fell in love with them (since Puppet in the Dark >w< )
Welp, enjoy!

 

Coming and going are feelings that
Lie deeply, but we can’t rewind the time.
Reminiscing about when I last saw your face
Filled with laughter…

Đến rồi đi, những tâm tư ấy
Đã yên nghỉ, nhưng chúng ta không thể quay ngược thời gian.
Khi tôi hồi tưởng lại lần cuối tôi thấy gương mặt cậu
Luôn nở nụ cười…

 

Suddenly, you left without a way for me to say goodbye.
How could you be so unfair and leave me behind?
What am I to do now?
I am here, all by myself.
And now I feel the emptiness, realizing…

Bỗng nhiên, cậu rời đi mà chẳng hề cho tôi cơ hội để nói lời tạm biệt.
Sao cậu có thể bất công đến mức mà bỏ tôi lại ở sau lưng?
Tôi phải làm gì bây giờ?
Tôi ở đây, chỉ một mình tôi.
Và cảm nhận được sự trống vắng, nhận ra rằng

 

When you once were there, so close to me…
Took for granted every time you had been here.

Khi cậu đã từng ở đó, rất gần tôi…
Tôi đã xem nhẹ những khoảnh khắc mà cậu đã ở bên.

 

But, giving little thought unknowingly,
Now, no longer, will I get to hear the sound of your voice.

Nhưng, từng suy nghĩ nhỏ bé mà tôi không hay biết,
Giờ đây, chẳng còn nữa, tôi có thể nghe được thanh âm của giọng nói ấy.

 

Over and over, it plays just like
A broken cassette tape I can’t discard…
And it tangles itself. At some point, it’s too late.
Left with anger.

Lặp đi và lặp lại, cứ phát mãi
Đoạn băng cassette mà tôi không thể vứt bỏ
Tự nó rối tung hết lên. Cùng thời điểm đó, quá muộn rồi.
Bỏ đi trong cơn tức giận.

 

Overwhelmed by all the words I couldn’t seem to say aloud and,
While filled with what-if’s, becomes just self-consuming.
Even though that day was
But a distant memory,
Feels like it just happened yesterday.
But, I know now…

Choáng ngộp với những từ ngữ mà tôi không thể thốt lên lời và,
Khi những câu “nếu như” lắp đầy, tôi đã trở nên quá ám ánh với nó
Dù cho mọi ngày chỉ là,
Những kí ức xa xôi,
Nhưng mọi chuyện cứ ngỡ như ngày hôm qua vậy.
Nhưng, tôi biết cách…

 

Even when I face the world each night,
Left pretending, still pretending, but it’s not right…

Dù mỗi đêm tôi phải đối diện với thế giới kia
Giả vờ, vẫn giả vờ, nhưng chẳng đúng gì cả…

 

But the truth is hard for me to take:
That I’ll only get to see you in my faded memories.

Nhưng sự thật này quá khó để tôi chấp nhận:
Rằng tôi chỉ có thể thấy cậu trong kí ức phai nhòa này thôi.

 

Can you hear me there, up in the sky
Looking down at all the world with no way to cry?

Cậu có nghe chứ, nghe thấy tôi ở bầu trời cao kia.
Nhìn xuống dương gian và chẳng thể rơi lệ sao?

 

Can these feelings reach you when I sink
Into sorrow, far away from who I once was?

Liệu những tâm tư sẽ chạm được đến cậu,
Khi tôi nhấn mình vào sự thống khổ, xa vời với bản chất từng có của tôi không?

 

I know if you could, you would have stayed
Here beside me, never leaving, if you had a choice.

Tôi biết nếu đã có thể, cậu sẽ đã ở lại đây
Bên cạnh tôi, chẳng hề rời xa, nếu như cậu có thể lựa chọn.

 

I know that I should keep going on
With your memory here inside me. Let my voice please reach you.

Tôi biết mình nên tiến bước tiếp
Cùng với kí ức bên trong tôi đây. Xin hãy để thanh âm của tôi chạm đến cậu.

 

Sorry for all from before.
Thank you for the memories and all that you’ve done.
Now wish I could show you at last
That since then I’ve found my way back… but I’ll miss you.

Xin lỗi vì mọi chuyện khi đó nhé.
Nhưng cảm ơn cậu vì những kí ức cậu đã tạo ra cho tôi.
Giờ tôi ước mình có thể cho cậu thấy
Dù tôi đã có thể tìm được lối về… nhưng tôi nhớ cậu.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.