About

So, I guess I’ll have a proper introduction here then. I did write something here previously, but I want to make some changes.

This is my blog called Petalite Yuu, and it’s okay to call me Yuu. The reason why this page exist because I want to translate and play with words. Through translating, I could learn Japanese, English and improve my word selection in Vietnamese. Most of my works are Touhou-related, but I work on other off-Touhou stuff as well. My main focus is Touhou music fanworks.

My Japanese is limited. I only finished level N5. So most of my translations are based on English translations from others. That’s a disadvantage because I cannot do anything much. Day by day, I slowly breaking the language barrier by directly translate songs in Japanese. On this blog, I prefer using English to Vietnamese more. But feel free to use Vietnamese if you want to.

Thanks to all fellow translators out there who always help me with my English translation. Thanks to my supporters who use my translation for their video. I’m really happy when I see someone subtitles my work! (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧

Basic things about me
Favorite Touhou characters: Reiuji Utsuho (Okuu), Hecatia Lapislazuli, Kaku Seiga.
Favorite Fate series characters: Jeanne d’Arc (Alter), Miyamoto Musashi, Arthur Pendragon (Protoype), Ozymandias.
Circles I mainly focus on: 凋叶棕 (Diao ye zong), 森羅万象 (ShinRa-Bansho), 魂音泉 (TAMAONSEN), 暁Records (Akatsuki Records), Feuille-Morte. Honestly I like many circles lol.
Favorite vocalists/J-rappers: nayuta, Φ串Φ (Kushi), めらみぽっぷ (Meramipop), AO, Ginryu, ytr.

_____

Giới thiệu sơ bộ ở đây ha. Trước đây mình đã viết gì đó trên page này rồi, nhưng mình muốn có một số thay đổi.

Dựa theo tên blog “Petalite Yuu” thì tên mình là Yuu. Blog này tồn tại là để mình thích dịch thuật và chơi với ngôn từ. Nhờ dịch thuật mình có thể học tiếng Nhật, tiếng Anh cũng như nâng cao kĩ năng chọn lọc từ ngữ tiếng Việt. Đa số mình dịch Touhou, đôi lúc cũng dịch mấy thứ khác. Mình tập trung vào ấn phẩm âm nhạc Touhou của fan.

Tiếng Nhật của mình vẫn còn bị giới hạn. Mình mới học xong N5 thôi. Phần lớn bản dịch Việt ở đây được dịch gián tiếp từ tiếng Anh. Khá là bất tiện vì mình không thể làm gì nhiều. Từng chút một, mình cố gắng phá vỡ cái rào cản ngôn ngữ bằng cách tập dịch trực tiếp từ tiếng Nhật. Trên blog này, mình dùng tiếng Anh là chủ yếu. Nhưng cứ thoải mái dùng tiếng Việt với mình nếu thích nhé.

Cảm ơn các tiền bối dịch giả ngoài kia đã luôn giúp em nó sửa bản dịch. Cảm ơn những kênh Touhou đã dùng bản dịch của mình để thêm phụ đề. Thật sự mình rất lấy làm biết ơn! (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧

Sơ bộ về mình
Nhân vật Touhou mình cưng nhất: Reiuji Utsuho (Okuu), Hecatia Lapislazuli, Kaku Seiga.
Nhân vật FGO mình thích nhất: Jeanne d’Arc (Alter), Miyamoto Musashi, Arthur Pendragon (Protoype), Ozymandias.
Circles mình tập trung nhiều: 凋叶棕 (Diao ye zong), 森羅万象 (ShinRa-Bansho), 魂音泉 (TAMAONSEN), 暁Records (Akatsuki Records), Feuille-Morte. Thật ra mình thích nhiều lắm lol.
Vocalist/J-rappers mình thích: nayuta, Φ串Φ (Kushi), めらみぽっぷ (Meramipop), AO, Ginryu, ytr.