Articles

Nếu bạn mang bài viết này đi đến nơi khác, làm ơn hãy ghi lại credit và không chỉnh sửa bất kì thông tin nào. Xin cảm ơn


 東方外來韋編 ~ Strange Creators of Outer World
 タイトル  Title Status
幻想用語の基礎知識2015
THE ENCYCLOPEDIA OF GENSOKYO WORD
Basic Knowledge of Fantastic Words 2015
THE ENCYCLOPEDIA OF GENSOKYO WORD
 Completed
幻想郷人妖名鑑 (Who’s Who of Humans and Youkai in Gensokyo)
 タイトル  Title Status
 博麗霊夢 Hakurei Reimu  Completed
 霧雨魔理沙 Kirisame Marisa  Completed
ZUN’s Original Music Collections
 タイトル  Title Status
蓬莱人形 ~ Dolls in Psuedo Paradise Hourai Doll ~ Dolls in Pseudo Paradise  Completed