Ethereal || FELT

Ethereal
Trên những tầng mây
Album: Rising Nebula
Circle: FELT
Arrangement: Maurits”禅”Cornelis
Lyrics: Renko
Vocal: Vivienne
Original title: 宇宙を飛ぶ不思議な巫女
(The Mysterious Shrine Maiden Flying Through Space [Stage 3 Theme])
Source: 東方紺珠伝 ~ Legacy of Lunatic Kingdom
(Touhou Kanjuden ~ Legacy of Lunatic Kingdom)
Event: Comiket 92

I said I’ll delay my translating until the end of today, but it’s never wrong to make an exceptionnn!!
Beautiful lyrics from Renko. Gosh, Vivienne’s voice…

(1) Mình dùng “màu trắng” như phép hoán dụ để chỉ sự trống trải (giống như tiếng Việt có cụm từ “Hôn nhân màu trắng”, nghĩa là hôn nhân không có tình yêu và chỉ trên danh nghĩa)


I’d always been the type to rush in,
Thinking that soon, it’d end.
Making most of what was left
Till we’d go our own ways.

Tớ đã luôn là người vội vã
Nghĩ sớm như vậy, sẽ kết thúc sớm thôi.
Tận hưởng những gì còn sót lại
Cho đến khi chúng ta mỗi người một ngả.
Now I’ve become the type to resist,
Willing to make amends.
Never taking for granted
All the time we spent.

Bây giờ, tớ là đứa hay chống đối,
sẵn sàng đền bù bất cứ lúc nào.
Không được xem thường
những khoảng thời gian ta bên nhau.
Isn’t it strange?
I don’t know how
Or when it was that it happened.

Không lạ sao?
Tớ không biết bằng cách nào
hoặc khi nào chuyện này đã diễn ra.
Realizing that there was more to this.

Nhận ra, có nhiều thứ hơn vậy nữa.
Swaying, undecided, I just know there’s
No more use for me to run or hide away,
Its grip on me won’t let it fade.

Đung đưa trong sự mơ hồ, tớ biết
chẳng có ích gì nếu như tớ cứ trốn chạy mãi.
Cái nắm tay thật chặt ấy không để điều đó tan đi đâu.

 

Tell me one more time.
Is it the truth, or just a lie?
Free from an empty promise of
Convenient love, with nothing to fear.

Cho tớ biết, một lần nữa thôi.
Đây là sự thật, hay là dối trá?
Được tự do khỏi lời hứa màu trắng (1)
của tình yêu ngay cạnh bên, chẳng có gì để sợ hãi.

 

Now I’ve become the type to hold on,
Giving it all my best.
You have changed my whole life and more,
All in better ways.

Bây giờ, tớ là người hay chần chừ
Và cố gắng hết mình.
Cậu đã thay đổi cuộc đời tớ, thậm chí nhiều thứ,
trở nên tốt đẹp hơn.

 

I can’t believe
We were strangers
In such a vast, lonely city.

Tớ không tin,
hai ta chỉ là người dưng
trong thành phố hoang sơ vắng vẻ này.

 

Have the fates decided how this plays out?

Số mệnh đã an bài chuyện này chưa?

 

Will I be misled? I’ll never know.
Taking my chances,
I can freely live my life the way I want.
I will survive.

Tớ có bị mê hoặc không? Chẳng thể biết được.
Nắm bắt cơ hội, tớ có thể sống cuộc đời mà tớ muốn.
Tớ sẽ sống sót.

 

I can’t turn away from the unknown.
I can believe even if it may never last,
This so-called love lives on in my heart.

Tớ không thể quay mặt đi khỏi những điều kì thú.
Tớ sẽ tin dù cho điều đó sẽ chẳng tồn tại lâu,
Tình yêu luôn vọng tiếng gọi theo sẽ sống trong tim tớ.

Yet with every change,
Each moment treasured.

Dù có những thay đổi,
từng khoảnh khắc được trân quý.

 

So ethereal.
Gone in a moment’s time.

Tựa như trên mây,
tan biết trong phút chốc.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.