The Love We’ve Made || milet

The Love We’ve Made
Tình yêu mà hai ta đã tạo ra
Album: eyes
Artist: milet
Composer: Toru (ONE OK ROCK), milet
Lyrics: milet
Vocal: milet
Source: Original
Release Date:
– Song: April 5, 2020
– Album: May 13. 2020

May you all go forward to find love.


Now I see me through your eyes
Just like that day
And I know you’ll say “There you go again”
We sat facing each other on the train
Don’t you remember? It was pouring down
I tried to say something, but I blanked out
If I hold out my hand,
will you take it?
Your eyes bring color to
my life

Giờ em thấy mình trong đôi mắt của anh
Hệt như ngày hôm đó
Và em biết anh sẽ nói: “Em lại như thế nữa rồi đấy”.
Chúng ta ngồi đối diện nhau trên chuyến tàu
Anh nhớ không? Hôm đó trời như trút nước vậy
Em đã định nói gì đó, nhưng đầu óc lại trống rỗng
Nếu em đưa tay mình ra,
Liệu anh có nắm lấy không?
Đôi mắt của anh đã tô điểm
Cho cuộc sống của em

 

This is the love that we’ve made,
that we are
We’re touching the love that we’ve shared

Đây là tình yêu mà hai ta đã tạo ra
Đó chính là chúng ta
Hai ta đang chạm vào tình yêu mà ta đã san sẻ

 

I’ve never seen such a warm and beautiful night
Everything is feeling right
‘Cause this is the love that we’ve made
This is the love that we’ve made

Chưa bao giờ em thấy một đêm ấm áp và đẹp đẽ đến nhường này
Mọi thứ thật là tuyệt vời
Vì đây chính là tình yêu mà hai ta đã tạo ra
Đây là tình yêu mà hai ta đã tạo ra

 

I can’t find my way out of the maze
Now I’m lost in the fairy tale
I’m so happy that I’m lost in you
Can’t you see what I see?
It’s so hard to say how I feel
Please don’t wake me up from the sweetest dream
If I hold out my hand,
will you take it?
You make my life complete
‘Cause you’re with me

Em không tìm được đường ra khỏi mê cung này
Và thấy mình đã lạc trong câu chuyện cổ tích này rồi
Em rất mừng khi em đã lạc lối trong tim anh
Anh không thấy những gì em thấy sao?
Thật khó để mà nói cảm xúc của em lúc này
Xin đừng gọi em dậy khi em đang có những giấc mơ ngọt ngà
Nếu em đưa tay mình ra,
Liệu anh có nắm lấy không?
Anh khiến cuộc sống em trọn vẹn
Vì có anh ở bên em

 

This is the love that we’ve made,
that we are
We’re touching the love that we’ve shared

Đây là tình yêu mà chúng ta đã tạo ra
Đó chính là chúng ta
Hai ta đang chạm vào tình yêu mà ta đã san sẻ

 

I’ve never seen such a warm and beautiful night
Everything is feeling right
‘Cause this is the love that we’ve made

Chưa bao giờ em thấy một đêm ấm áp và đẹp đẽ đến nhường này
Mọi thứ thật là tuyệt vời
Vì đây chính là tình yêu mà hai ta đã tạo ra

 

See me through your eyes
Won’t you take my hand?

Em đã lọt vào ánh mắt của anh rồi
Mà anh chưa nắm lấy đôi tay này sao?

 

This is the love that we’ve made
This is the love that we’ve made

Đây là tình yêu mà hai ta đã tạo ra
Đây là tình yêu mà hai ta đã tạo ra

See me through your eyes
Won’t you take my hand?

Em đã lọt vào ánh mắt của anh rồi
Mà anh chưa nắm lấy đôi tay này sao?

 

This is the love that we’ve made
Won’t you take my hand?

Đây là tình yêu mà hai ta đã tạo ra
Anh sẽ nắm lấy tay của em chứ?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.