Renegade || Substantial & X.ARI

Renegade
Composer: Jason Walsh
Arrangement: Jason Walsh
Lyrics: Substantial, X.ARI, Jason Walsh
Vocal: Substantial, X.ARI
Source: 明日方舟 (Arknights)
Release Date: May 1st, 2020

Today marks my 19th birthday and W joins my bias team.


She’s a mercenary.
You can’t ride with her unless you’re revolutionary
And to get it she gon’ do whatever’s necessary
Make a victim, break the system, some results may vary
Situations scary but she’s never worried
Picture that, even when it’s bad she still get the bag
Fightin’ thru the dark to find her light so she can get it back
Strugglin’ within, do what’s right or live life of sin
Try and try again! Is she bound to meet a violent end?

Con nhỏ đó là lính đánh thuê.
Mày sẽ khong theo kịp nó trừ khi mày dẫn dắt cách mạng
Nó sẽ làm những gì cần thiết để đạt được mục tiêu
Giả làm nạn nhân, lật đổ hệ thống, khi này khi khác
Xung quanh nguy hiểm nhưng nó chẳng bao giờ chùn bước
Hình dung xem, có tệ đến đâu thì nó cũng thành công
Đấu tranh trong bóng tối để giành lại được ánh sáng
Đương nhiên là có gian khó, vì chính nghĩa hay là sống cuộc đời tội lỗi?
Thử! Cứ thử lại đi! Có phải nhỏ ta buộc phải thấy cái kết tàn khốc hay không?

 

Don’t think twice
Better be brave
Like a soldier
Do what I told ya

Đừng có suy nghĩ hai lần
Tốt nhất là nên gan dạ hơn đi
Như kiểu người lính đấy
Và làm theo lời ta nói

 

Lived my life
A renegade
I gotta warn ya
I gotta warn ya

Ta đã sống
Như một kẻ phản bội
Ta cảnh cáo ngươi
Ta cảnh cáo rồi đấy

 

The only thing that you gotta know is that I
I do what it takes
Do what it takes
Gotta bring em down to take control
I’m gonna do what it takes
Do what it takes
I make you believe that the choice is yours
But I’m changing sides now the roles reversed
The only thing that you gotta know
Is that I do what it takes
I do what it takes

Thứ duy nhất ngươi nên biết về ta chính là
Ta sẽ làm bất chấp tất cả
Tất cả mọi thứ
Ta sẽ hạ chúng để có thể nắm quyền
Ta sẽ làm bất chấp tất cả
Tất cả mọi thứ
Ta khiến ngươi tin rằng ngươi có quyền lựa chọn
Thế mà bây giờ đã đổi phe, nên là đổi vai trò mất rồi
Thứ duy nhất ngươi nên biết về ta chính là
Ta sẽ làm bất chấp tất cả
Tất cả mọi thứ

 

I’m a Renegade
I’m a I’m a renegade

Ta là kẻ phản bội
Ta chính là kẻ phản bội

 

I’m a bad girl
I’ma pull your strings (yeah)
you gonna make your moves
but I control your whole team (yeah)

Ta chẳng ngoan ngoãn gì đâu
Ta đang giật dây sau lưng ngươi đấy
Ngươi tự mình quyết định
Nhưng ta mới là kẻ điều khiển binh đoàn của ngươi

 

Nobody here is going toe to toe with me (yeah)
Everything you thought you knew is what I made you think (uh-huh)

Không ai ở đây chọi được với ta đâu
Những thứ ngươi biết về ta là do ta đã khiến ngươi nghĩ thế đấy

 

I know how to get what I want
Do what it takes to step to the top
Gonna bait, manipulate to run the game’s fate
No stalemate, you’re dead weight

Ta biết cách để đạt lấy điều mình muốn
Làm tỉ mỉ từng bước rồi đi lên
Phải giả vờ, điều khiển để vận hành trò chơi số phận này
Đừng có bế tắc gì cả, ngươi chết chắc rồi

 

Watch me ignite grenade gone wild
I’ma blow up, y’can’t cop my style
Born to lead, y’can’t stop my mercs
When you hear my sound y’better hit the dirt

Xem những quả lựu đạn của ta nở tưng bừng đi này
Ta thổi tung lên, ngươi không bắt chước được đâu
Sinh ra để dẫn đầu, ngươi không dừng việc của ta được đâu
Khi nghe được tiếng ta rồi thì nên xuống đất mà nằm đi

 

Don’t think twice
Better be brave
Like a soldier
Do what I told ya

Đừng có suy nghĩ hai lần
Tốt nhất là nên gan dạ hơn đi
Như kiểu người lính đấy
Và làm theo lời ta nói

 

Lived my life
A renegade
I gotta warn ya
I gotta warn ya

Ta đã sống
Như một kẻ phản bội
Ta cảnh cáo ngươi
Ta cảnh cáo rồi đấy

 

The only thing that you gotta know is that I
I do what it takes
Do what it takes
Gotta bring em down to take control
I’m gonna do what it takes
Do what it takes
I make you believe that the choice is yours
But I’m changing sides now the roles reversed
The only thing that you gotta know
Is that I do what it takes
I do what it takes

Thứ duy nhất ngươi nên biết về ta chính là
Ta sẽ làm bất chấp tất cả
Tất cả mọi thứ
Ta sẽ hạ chúng để có thể nắm quyền
Ta sẽ làm bất chấp tất cả
Tất cả mọi thứ
Ta khiến ngươi tin rằng ngươi có quyền lựa chọn
Thế mà bây giờ đã đổi phe, nên là đổi vai trò mất rồi
Thứ duy nhất ngươi nên biết về ta chính là
Ta sẽ làm bất chấp tất cả
Tất cả mọi thứ

 

Yeah, y’all don’t really know who you playin wit
Let me talk to em

Yeah, tụi mày chẳng biết tụi mày đang đùa với ai đâu
Để tao nói cho nghe

 

Playing both sides like she player one and two but she playing you
Playing her, that’s a fatal move. You must play to lose
Serve herself is what she came to do. ‘Til she say adieu
Test her then you best prepare to meet the one you prayin to
So stay on her good side, if you wanna live in a world that she planning to change
Even with the good guys, she still a badass no matter the side that she claim
Gotta be ice in her veins cuz she gonna get it no matter the price or the pain
That’s just a part of the game. Playing for keeps. Are you not entertained?

Nó chơi cả hai phe, lúc này lúc khác nhưng nó đang vờn mày đấy
Mày chơi với nó là mày chết chắc. Mày đang tự nộp mạng mình hay gì?
Mục tiêu của nó là tự lo cho chính mình, chỉ đến khi nó từ biệt mày thôi.
Mày mà thử lòng nó thì nó tiễn mày đi gặp người mà mày đang cầu nguyện luôn
Đừng hòng làm trái ý nó nếu màu muốn sống trong thế giới mà nó đang thay đổi
Xung quanh có bọn người tốt hay không, nó sẽ ngầu bá cháy bất chấp phe nào
Huyết mạch của nó đã đông cứng vì nó sẽ xông pha dù cho cái giá có đắt và cả sự khắc khổ
Đó là một phần của cuộc chơi. Chơi là để giữ. Mày còn chưa thấy khuây khoả sao?

 

The only thing that you gotta know is that I
I do what it takes
Do what it takes
Gotta bring em down to take control
I’m gonna do what it takes
Do what it takes
I make you believe that the choice is yours
But I’m changing sides now the roles reversed
The only thing that you gotta know
Is that I do what it takes
I do what it takes

Thứ duy nhất ngươi nên biết về ta chính là
Ta sẽ làm bất chấp tất cả
Tất cả mọi thứ
Ta sẽ hạ chúng để có thể nắm quyền
Ta sẽ làm bất chấp tất cả
Tất cả mọi thứ
Ta khiến ngươi tin rằng ngươi có quyền lựa chọn
Thế mà bây giờ đã đổi phe, nên là đổi vai trò mất rồi
Thứ duy nhất ngươi nên biết về ta chính là
Ta sẽ làm bất chấp tất cả
Tất cả mọi thứ

 

The only thing that you gotta know is that I
I do what it takes
Do what it takes
Gotta bring em down to take control
I’m gonna do what it takes
Do what it takes
I make you believe that the choice is yours
But I’m changing sides now the roles reversed
The only thing that you gotta know
Is that I do what it takes
I do what it takes

Thứ duy nhất ngươi nên biết về ta chính là
Ta sẽ làm bất chấp tất cả
Tất cả mọi thứ
Ta sẽ hạ chúng để có thể nắm quyền
Ta sẽ làm bất chấp tất cả
Tất cả mọi thứ
Ta khiến ngươi tin rằng ngươi có quyền lựa chọn
Thế mà bây giờ đã đổi phe, nên là đổi vai trò mất rồi
Thứ duy nhất ngươi nên biết về ta chính là
Ta sẽ làm bất chấp tất cả
Tất cả mọi thứ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.