The Sun and Moon || FELT

The Sun and Moon
Mặt Trời và Trăng
Album: Pure Heart
Circle: FELT
Arrangement: NAGI☆
Lyrics: Renko (ORANGE★JAM)
Vocal: Vivienne
Source: Original
Event: Comiket 95

This song is greater than I’ve imagined it would be. I wish W.Nova could back up with Vivienne like usual.


In less than a moment here with you,
You’ve lit a spark in me, a fire.
My mind kept on wandering to you.
It just happened all so suddenly.

Trong khoảnh khắc chóng tàn này bên nhau,
Anh thắp lên một nguồn sáng, ngọn lửa trong em.
Tâm trí em thì cứ thoáng nghĩ đến anh.
Mọi thứ diễn ra sao nhanh quá.

 

Like how the Sun lights up the Moon,
It chases night away.

Tựa như Mặt Trời thắp sáng cho Mặt Trăng,
Nó xua tan màn đêm đi mất.

 

And through the endless, sleepless nights,
It’s always you that’s on my mind.
No need to hold myself back any longer,
My feelings found their own way to you.

Và qua những đêm không ngủ dài không ngớt,
Hình bóng anh cứ trong tâm trí suốt thôi.
Em biết không phải kìm nén làm gì hết,
Cảm xúc trong tim đã tìm đến anh rồi.

 

You hold the key to my heart
And I know that I am yours and you are mine.

Anh là chìa khóa mở trái tim em
Và em biết rõ hai ta thuộc về nhau.

 

I can’t seem to put it into words.
You take my breath away every time.
And you know just what it is to say,
Lift me up, and chase my fears away.

Có lẽ em không thể nói thành lời.
Anh luôn khiến em cảm thấy hồi hộp.
Và em biết những điều ngắn gọn mình sẽ nói
Hãy thúc đẩy và em xua tan nối sợ trong lòng.

 

Everything about you inspires me
To reach out for the stars.

Mọi thứ anh tạo cảm hứng cho em
Để đôi tay này có thể vươn đến những ngôi sao kia

 

And I am always there for you
No matter what we’re going through.
So let it echo endlessly out there,
Never to hide from the world any longer.

Và em luôn ở đó chờ anh
Cho dù hai ta có những khó khăn riêng.
Nên hãy để nó vang vọng nơi xa kia
Đừng bao giờ giấu diếm nó khỏi thế giới nữa.

 

I hold the key to your heart
And you know that I am yours and you are mine, my love.

Anh là chìa khóa mở trái tim em
Và em biết rõ hai ta là của nhau, tình yêu của em ạ.

 

Even if there might be hundreds of millions of different ways,
Different ways to say I love you.
Deep inside I know there is something so much more,
Day by day, growing stronger.

Dù cho ngoài kia có hàng triệu, hàng tỉ cách,
Vô vàn cách khác nhau để nói lời yêu.
Sâu trong trái tim, em biết còn nhiều thứ hơn vậy nữa,
Ngày qua ngày, thêm mạnh mẽ hơn.

 

From the bottom of my heart,
Let these feelings reach out to you.
For this is more than words can say, so just believe.

Từ sâu thẳm trong trái tim,
Em muốn những tâm tư này sẽ hướng đến anh,
Hơn cả những lời nói thông thường, nên anh chỉ cần tin thôi.

 

And even when we’re far apart,
And the whole world is pushing down on us,
It isn’t easy, but we know that
We’re much stronger than them.

Và dù ta có xa nhau,
Và dù thế giới có đang chống lại chúng ta,
Mọi chuyện sẽ không dễ dàng, nhưng anh và em đều biết

Ta sẽ còn mạnh mẽ hơn ngoài kia nữa.

 

And even through a starless sky,
The moon will light the way for both of us.
Together, we will find the path tonight.

Dù trên trời không có ngôi sao nào,
Vầng trăng sẽ thắp sáng và dẫn lối hai ta
Và cùng nhau, đêm nay chúng ta sẽ tìm con đường đó.

 

Even if there might be hundreds of millions of different ways,
Different ways to say I love you.
Deep inside I know there is something so much more,
Day by day, growing stronger.

Dù cho ngoài kia có hàng triệu, hàng tỉ cách,
Vô vàn cách khác nhau để nói lời yêu.
Sâu trong trái tim, em biết còn nhiều thứ hơn vậy nữa,
Ngày qua ngày, thêm mạnh mẽ hơn.

 

From the bottom of my heart,
Let these feelings reach out to you.
For this is more than words can say, so just believe.

Từ sâu thẳm trong trái tim,
Em muốn những tâm tư này sẽ hướng đến anh,
Hơn cả những lời nói thông thường, nên anh chỉ cần tin thôi.

 

Even if there might be hundreds of millions of different ways,
Different ways to say I love you.
Deep inside I know there is something so much more,
Day by day, growing stronger.

Dù cho ngoài kia có hàng triệu, hàng tỉ cách,
Vô vàn cách khác nhau để nói lời yêu.
Sâu trong trái tim, em biết còn nhiều thứ hơn vậy nữa,
Ngày qua ngày, thêm mạnh mẽ hơn.

 

To the heavens in the sky,
I will promise myself to you.
Just as the Sun will light the Moon into the night.

Bầu trời cao rộng ở trên chúng ta,
Minh chứng cho lời hứa em dành tặng chính mình cho anh.
Tựa như Mặt Trời sẽ gửi ánh sáng đến cho Vầng Trăng trong đêm.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.