Float Along || TINY PLANETS

Float Along
Theo dòng chảy
Album: Venus
Circle: TINY PLANETS
Arrangement: TINY PLANETS
Lyrics: カレン (Karen)
Vocal: カレン (Karen)
Source: Original
Event: Comiket 94

 

This is one of the tracks I was expecting for the full version. And apparently, it doesn’t let me down at all. For the Vietnamese translation, I think I’ve got all the context out, but somewhere in the lyrics still confuses me a bit. Well, it’s a rap song so it depends on the audience to interpret the song.

I have to say Karen did a wonderful job with the lyrics here. She’s a talented producer, lyricist, and vocalist. Please check out more of her work on her official channel.

The official Japanese of the song is available on TAMAONSEN’s website.


“Go with the flow.” that’s what they say
No ripples, or waves, or currents today
What of tomorrow? I wanna find out,
forget about clearing my mind out,
Cast a line out, reeling in only deafening silence,
A directionless breeze is making a way through the trees that’ll
sway if only for a lack of defiance
And that’s where my mind is, not gonna be easy to find it,
The reason behind it, reflection-less me has still gotta know!
What direction my current will go, so
Dreamers like me can croak on repeat, but if I can’t sing, I won’t even try
If the purpose of life is evoke from the surface of still-moving water, I’m closing my eyes
A second can feel like an hour, I wanna be caught in a storm, not a shower
Something significant, magic, magnificent
Powerful, drowning in chaos, it’s imminent, isn’t it?
After a while, adrenaline dies and I wonder again, what’s it feel like, looking up at the blue sky?
Heavy rain in my heart with tomorrow on my mind
I’m finding that everyone outside is grasping the meaning just out of my reach,
Reciting the rhymes that carry a mean I can’t bend into speech
Watch an aimless society idling by, forgotten but happy, but why?
Croaking alone by a stagnant stream,
My life is but a dream.

“Cứ theo cái lẽ thường đi”, họ nói thế đấy
Không rung động, không cơn sóng hay dòng chảy nào hôm nay
Ngày mai thì sao? Tôi muốn tìm hiểu
Và quên mất mình phải giải thoát ra bớt.
Ném tất cả ra và quay cuồng trong sự câm lặng đáng sợ
Một cơn gió nhẹ vô hướng luồn lách qua tán cây
chỉ đung đưa nếu thiếu mất vẻ thách thức
Tâm trí tôi cũng ở đó đấy, không dễ để tìm ra đâu
Lí do đằng sau đó, con người vô tri của tôi này phải biết được nó!
Dòng nước tôi sẽ chảy về đâu, và thế
Kẻ mộng mơ như tôi bắt theo sự vần lặp, nhưng nếu tôi không hát được, tôi chẳng thèm muốn thử đâu
Nếu như lí do của cuộc sống này gợi lên từ mặt nước lặng im, thì tôi sẽ nhắm mắt lại
Một giây sẽ như một giờ, tôi muốn được tìm thấy giữa cơn bão, chứ không đơn thuần chỉ dưới cơn mưa rào
Một điều quan trọng, kì diệu, lộng lẫy
Mạnh mẽ, chìm đắm trong hỗn độn, nó sắp diễn ra rồi, có phải không?
Sau một thồi, adrenaline cạn kiệt rồi tôi lại lạc lối, khi nhìn lên trời xanh thì nó như thế nào?
Tâm trí tôi như cơn mưa, nặng nề nghĩ về ngày mai
Nhận ra mọi người xung quanh đang chạy theo khái niệm tôi không thể với tới được,
Lặp lại những vần chữ mang những ý nghĩa tôi không kết được thành lời
Ngắm nhìn xã hội không có mục đích và trì trệ, lãng quên nhưng hạnh phúc, nhưng tại sao?
Lặng lẽ ngồi hát bên con suối trôi chậm lại,
Đời tôi chẳng khác gì một cơn mơ.

 

Waiting for a new story
Can’t help but think
“How long?”
“How long?”
Accelerating tune of life, but for me?
I wish the world would
Hold on…
Hold on!
Rotating how we view reality
the future waits for
No one,
No one,
I think I’m gonna choose to live care-free
Reset my mind and dance in time to “ordinary”
Sing it now, croak…
Shimmering shining silver lining, spinning at a break-neck pace dilutes the colors away
Croak…
Every time, I’m finding “take-it-easy-does-it” feels like a waste until it fades
Sing it now, croak…
So light up every precious moment, takin’ your time,
swim in an ocean made of leisurely days Croak…
I’ll float along until the world starts turning again…

Chờ đợi một câu chuyện mới đến,
Tôi nao núng nghĩ:
“Còn bao lâu?”
“Còn bao lâu nữa?”
Giai điệu cuộc sống cứ thể chảy nhanh, còn tôi thì sao?
Chỉ ước thế giới có thể
Dừng lại một chút
Dừng lại một chút thôi!
Tùy theo cách ta nhìn nhận hiện thực
Rằng tương lai chẳng chờ đợi
Bất kì ai.
Bất kì một ai.
Tôi nghĩ mình chọn sống một cuộc đời vô vi
Làm lại tâm trí và nhảy vào “lẽ thường tình” thôi
Hát đi nào, croak…
Đường chân trời tráng bạc lấp lánh, xoay tròn với tốc độ chóng mặt và khiến mọi màu sắc loãng đi mất
Croak…
Mỗi khi, tôi tìm suy nghĩ “cứ-bình-tĩnh-là-được”, nó như sự uổng phí cho đến khi phai nhạt đi
Hát đi nào, croak…
Thắp sáng mọi khoảnh khắc quý giá, cứ hưởng thụ tất cả mọi điều
mà trôi trong miền biển của những ngày thư thả thôi, croak…
Tôi sẽ trôi theo dòng chảy cho đến khi thế giới sẽ lại chuyển biến thôi.

 

Lickety-split kinda movement, better stick to it,
No kicking back to the days when nothing was movin’, my motions became incongruent
I’m losing devotion, I don’t wanna face it
Pathetically and poetically try to ease it
Rinse and repeat again, maybe I’ll rest when I’ve made myself nothing but legendary-
Relapse. Long for something amazing
A frog who got bored of the pond it was raised in
Fled to a stream that was run adjacent
“Patience? (Wow) It’s a form of complacence!”
Sped up the music, intensified gravity
Gonna be somebody, wanna be, have to be!
Happiness? At an uneven pace
But when did my life get so cut-to-the-chase? Spin on,
Now, a slow and steady rotation, trace the axis of a failure-bound and watered-down
expedition for a “perfect place”
The ones who laughed beside my voiceless being during trivial days
I twirled my world around so fast, the last of their smiles had shriveled away
Occasional tides come rocketing into me, lost and exhausted, I thought that I wanted it
The ebb and the flow of the slow is a peaceful release to a fish outta water, but
Childish, insincere, instant success-hungry me is
Fighting back against the crystal clear answer

Chuyển động nhanh như cắt, tốt nhất là nên bám theo
Tôi không trở về những ngày mà mọi thứ bất động, những chuyển động của tôi không còn ăn khớp nữa
Tôi nản chí, không muốn đối mặt nữa
Đau khổ và xóa nó đi bằng những vần chữ của mình
Tiếp tục điệp lại, có lẽ tôi sẽ nghỉ ngơi khi tôi đây đã trở thành một huyền thoại lớn-
Lặp lại đi. Mong mỏi những điều ngoạn mục nhất
Một chú ếch đã quá chán nản với cái hồ thân thuộc này
Chú bơi đến dòng nước chảy ở cạnh bên
“Kiên nhẫn hả? (Wow) Đó là một kiểu tự mãn mà!”
Nhạc nhanh hơn, lực kéo nặng hơn
Phải là do ai đó, muốn và phải thực hiện như thế!
Hạnh phúc sao? Ở tốc độ bất thường này
Nhưng từ khi nào mà cuộc sống tôi đã luôn thôi thúc đến thế? Chạy theo,
Bây giờ, một vòng quay nhẹ nhàng từ tốn, lần theo trục của sự thất bại và cạn khô sau cuộc thám hiểm đến “chốn lí tưởng”
Những kẻ cười nhạo bên trong cái xác vô thanh trong những ngày vất vả
Tôi cuốn thế giới mình xung quanh mình quá nhanh, nụ cười cuối cùng đó nhăn tựa nếp gấp thời gian
Từng đợt sóng đến thôi thúc tôi, tắt dần rồi biến mất, tôi đã nghĩ rằng mình muốn nó chứ
Chảy đến rồi chảy đi, dòng chảy từ tốn này là sự giải thoát nhẹ nhàng cho bầy cá mắc cạn, nhưng mà
Tính trẻ con, sự dối trá và nóng nảy bồng bột trong tôi
Đang phản kháng lại câu trả lời đã quá rõ ràng kia rồi

 

Waiting for a new story
Can’t help but think
“How long?”
“How long?”
Accelerating tune of life, but for me?
I wish the world would
Hold on…
Hold on!
Rotating how we view reality
the future waits for
No one,
No one,
I think I’m gonna choose to live care-free
Reset my mind and dance in time to “ordinary”
Sing it now, croak…
Shimmering shining silver lining, spinning at a break-neck pace dilutes the colors away
Croak…
Every time, I’m finding “take-it-easy-does-it” feels like a waste until it fades
Sing it now, croak…
So light up every precious moment, takin’ your time,
swim in an ocean made of leisurely days Croak…
I’ll float along until the world starts turning again…

Chờ đợi một câu chuyện mới đến,
Tôi nao núng nghĩ:
“Còn bao lâu?”
“Còn bao lâu nữa?”
Giai điệu cuộc sống cứ thể chảy nhanh, còn tôi thì sao?
Chỉ ước thế giới có thể
Dừng lại một chút
Dừng lại một chút thôi!
Tùy theo cách ta nhìn nhận hiện thực
Rằng tương lai chẳng chờ đợi
Bất kì ai.
Bất kì một ai.
Tôi nghĩ mình chọn sống một cuộc đời vô vi
Làm lại tâm trí và nhảy vào “lẽ thường tình” thôi
Hát đi nào, croak…
Đường chân trời tráng bạc lấp lánh, xoay tròn với tốc độ chóng mặt và khiến mọi màu sắc loãng đi mất
Croak…
Mỗi khi, tôi tìm suy nghĩ “cứ-bình-tĩnh-là-được”, nó như sự uổng phí cho đến khi phai nhạt đi
Hát đi nào, croak…
Thắp sáng mọi khoảnh khắc quý giá, cứ hưởng thụ tất cả mọi điều
mà trôi trong miền biển của những ngày thư thả thôi, croak…
Tôi sẽ trôi theo dòng chảy cho đến khi thế giới sẽ lại chuyển biến thôi.

 

Now I’ve got a new story
The last is far behind
A river flows one way
The tide does not rewind
Today, my head’s in the clouds
But you know what I say?
When time is standing still
Then it’s a fine, fine day…

Tôi có một câu chuyện mới rồi
Cái cũ đã trôi đi xa mất
Con sông chỉ chảy có một chiều

Cơn sóng chẳng trở lại nữa đâu
Hôm nay tôi như người trên mây
Nhưng bạn biết tôi sẽ nói gì không?
“Khi thời gian như ngừng trôi
Thì hôm nay là ngày tốt đẹp lắm đấy…”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.