Again || FELT

Again
Một lần nữa 
Album: Darkness Brightness
Circle: FELT
Arrangement: Maurits”禅”Cornelis (Maurits”ZEN”Cornelis)
Lyrics: Renko
Vocal: Vivienne
Chorus: Vivienne & W.Nova
Original title: ゴーストリード
(Ghost Lead [Yuyuko Saigyouji’s Theme])
Source: 東方神霊廟 ~ Ten Desires
(Touhou Shinreibyou ~ Ten Desires)
Event: Comiket 94

Renko’s lyrics are stunning as usual.


Nobody’s gonna stop me now.
I’m ready to be who I am.
There’s no need to understand.

Chẳng ai có thể dừng được em nữa.
Em sẵn sàng làm chính mình rồi.
Nên là, anh không cần phải hiểu đâu.

 

I’ve been caught and it doesn’t matter if someone
Finds out. Who cares?
This is just for you and me.

Em bị bắt lại và thật sự rằng nếu có ai biết được 
Thì chuyện cũng chẳng quan trọng nữa. Ai quan tâm chứ?
Đây chỉ dành riêng cho anh và em mà thôi.

 

Falling in love, reaching for you.
A miracle.
What does it mean to feel this way?
I just can’t hide…

Ta rơi vào lưới tình, ta chạm vào nhau.
Như một phép màu vậy.
Cảm giác này là như thế nào chứ?
Chỉ là, em không thể giấu được thôi…

 

Been searching for this all my life.
It’s how you make me feel inside, oh.
I’m burning up with just a gaze.
No slowing down now, I’m going crazy.

Em đã tìm kiếm điều này suốt bấy lâu nay.
Là cách anh khiến bên trong em như rối bời ấy.
Lồng ngực nóng lên chỉ với một cái nhìn thôi.
Không dừng lại được nữa, em sắp điên mất rồi.

 

So let me stay here for a while.
Since I’ve been dyed in all your colors,
There’s a mark you have left on me, unseen.
It just can’t fade away.

Nên là hãy để em ở lại đây một lát nhé.
Vì em đã đắm chìm trong sắc màu của anh rồi.
Có một dấu vết anh để lại nhưng anh lại không biết.
Nó không hề biến mất đi đâu.

 

Though I know, can’t believe how long it’s been since this
Began. Just breathe.
Don’t conform, just let it out.

Dẫu em biết và không thể tin rằng đã bao lâu 
Mà chuyện như vậy đã bắt đầu. Hãy hít sâu và thở đều.
Đừng giữ lại làm gì, hãy giải phóng nó đi.

 

Even if they seem to think it’s
Impossible,
If it’s all right, let me hold you
Just one more time.

Dẫu mọi chuyện có vẻ như là
Bất khả thi.
Nếu nó không sao, hãy để em nắm lấy tay anh.
Chỉ một lần nữa thôi.

 

I just can’t hide what I have felt.
I’m drowning deep within emotions.
I can’t resist this pull inside.
Letting it all go takes so much courage.

Em không thể giấu những cảm xúc này.
Em đang chìm sâu trong bể suy tư của chính mình.
Em không thể giữ được sự rộn ràng bên trong.
Giải phóng nó ra ư? Phải can đảm lắm luôn ấy.

 

So many times, my heart has called,
No matter where you are, I’m waiting.
So tonight, I’ll stay here with you, by your side…

Đã bao lần trái tim em vẫy gọi,
Dẫu anh có ở đâu, em vẫn sẽ ở đây chờ đợi thôi.
Nên là đêm này, em sẽ ở cùng anh, ở cạnh bên anh…

 

Been searching for this all my life.
It’s how you make me feel inside, oh.
I’m burning up with just a gaze.
No slowing down now, I’m going crazy.

Em đã tìm kiếm điều này suốt bấy lâu nay.
Là cách anh khiến bên trong em như rối bời ấy.
Lồng ngực nóng lên chỉ với một cái nhìn thôi.
Không dừng lại được nữa, em sắp điên mất rồi.

 

So let me touch you for a while.
This fever’s setting me on fire.
Only if you hold me closer tonight,
I’ll fall deeper again.

Vì thế, hãy để em chạm vào anh một lát nhé.
Hơi ấm này như đang thổi bùng con tim em.
Chi khi đêm nay anh ôm em thật chặt,
Em sẽ càng dấn sâu thêm nữa.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.