ANTINOMY || 発熱巫女〜ず

ANTINOMY
MÂU THUẪN
Album: ANTINOMY
Circle: 発熱巫女〜ず (Hatsunetsumiko’s)
Arrangement: Tim Vegas
Lyrics: Laura April
Vocal: Chen-U
Original title: 秘神マターラ ~ Hidden Star in All Seasons.
(Secret God Matara ~ Hidden Star in All Seasons. [Okina Matara’s Theme])
Source: 東方天空璋 ~ Hidden Star in Four Seasons
(Touhou Tenkuushou ~ Hidden Star in Four Seasons)
Event: Reitaisai 15

I got the vibes from VAMPIRE KISS. The song itself is chill and relaxing. Tim Vegas nailed it again~


Tell me, do you have the courage to know what is true?
Tell me, do I have the courage to know what lies behind?

Cho ta biết, liệu ngươi có đủ dũng khí để biết được sự thật không?
Cho ta biết, liệu ta có đủ dũng khí để biết thứ đang ở đằng sau không?

 

Everything you feel
Everything you think
They’re all under control
Everything I know
Everywhere I go
Just play the role

Mọi thứ ngươi cảm nhận,
Mọi thứ ngươi nghĩ đến,
Chúng đều bị thao túng.
Những gì ta biết,
Những nơi ta đi,
Hoàn thành vai trò của chúng.

 

In the stars
You can see everything is written
So for now come close and stay with me for a while
Only for now
Everything is written in the stars

Ngươi có thể thấy
Những gì được viết trên ngôi sao kia.
Vậy giờ đây, hãy đến gần và ở bên ta một lát.
Chỉ trong khoảnh khắc này thôi.
Mọi thứ sẽ được ghi chép lại trên ngôi sao kia.

 

I need no permission
’cause I know
God is there every step of the way
In every breath I take
I know she’s within every single heartbeat
I need no persuasion ’cause I know
When I’m alone, I’m never alone
You are within my soul
And still, I can never see
What is meant to be
What is meant to be

Ta không cần ai cho phép cả.
Vì ta biết,
Thần linh luôn bên ta mỗi bước chân.
Từng hơi thở của ta,
Ta biết Người đó luôn ngụ trong từng nhịp tim một.
Ta không cần ai cho phép vì ta biết rằng,
Khi ta cô đơn, ta không bao giờ cô đơn.
Vì Người ở trong hồn ta.
Thế nhưng, ta sẽ không bao giờ thấy
Sự thật.
Sự thật.

 

Tell me, do you have the courage to give it away?
Tell me, do I have the courage to believe in what I say?

Cho ta biết, liệu ngươi có đủ dũng khí để buông bỏ?
Cho ta biết, liệu ta có đủ dũng khí để tin vào lời chính mình?

 

Everything you see
Every word you say
They’re all under control
Everything I feel
Everything I think
I play my role
Everything is written in the stars

Mọi thứ ngươi cảm nhận,
Mọi thứ ngươi nghĩ đến,
Chúng đều bị thao túng.
Những gì ta biết,
Những nơi ta đi,
Ta hoàn thành vai trò của mình.
Mọi thứ sẽ được ghi chép lại trên ngôi sao kia.

 

I need no permission
’cause I know
God is there every step of the way
In every breath I take
I know she’s within every single heartbeat
I need no persuasion ’cause I know
When I’m alone, I’m never alone
You are within my soul
And still, I can never see
What is meant to be
What is meant to be

Ta không cần ai cho phép cả.
Vì ta biết,
Thần linh luôn bên ta mỗi bước chân.
Từng hơi thở của ta,
Ta biết Người đó luôn ngụ trong từng nhịp tim một.
Ta không cần ai cho phép vì ta biết rằng,
Khi ta cô đơn, ta không bao giờ cô đơn.
Vì Người ở trong hồn ta.
Thế nhưng, ta sẽ không bao giờ thấy
Sự thật.
Sự thật.

 

Everything is written in the stars
In the stars
What is meant to be
Are we meant to be together?

Mọi thứ sẽ được ghi chép lại trên ngôi sao kia.
Nơi ngôi sao kia
Có phải là sự thật rằng
Chúng ta là để cho nhau không?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.