To you || FELT

To you
Gửi đến anh
Album: Rebirth Story4
Circle: FELT
Arrangement: NAGI☆
Lyrics: BOYZ PARTY
Vocal: Vivienne
Source: Original
Event: Reitaisai 15

There are many new songs in this album more than I thought…
The lyrics are so beautiful… Just… beautiful and emotional…


Already a lot of time passed since you were gone.
But my heart is still feeling you will come back to me.
I miss ordinary days with you. Both smiling days and crying days.
I know that can’t be true, I know. Can’t go back forever.

Đã rất lâu kể từ khi anh rời đi.
Nhưng trái tim em vẫn cảm nhận rằng anh sẽ về bên em.
Em nhớ những ngày bình dị có anh. Những ngày vui, cùng như buồn.
Điều đó không thể thành hiện thực, em biết chứ. Không thể nào hoài niệm mãi đâu.

 

So, Tonight. I have to go.
I want to overcome the nights without you.

Vì thế, đêm nay, em sẽ phải đi thôi.
Em muốn vượt qua những đêm vắng anh bên cạnh.

 

Goodbye.
I say goodbye to the days that I spent with you.
Good night.
I have to go to tomorrow.
I want to fall asleep while thinking of you.
And I hold you tight in a dream til you fade away softly.

Tạm biệt nhé.
Em phải tạm biệt những ngày có anh thôi.
Ngủ ngon anh nhé.
Em phải tiến bước đến ngày mai thôi.
Em sẽ thiếp đi khi đang nghĩ về anh.
Và giữ anh thật chặt trong giấc mơ cho đến khi anh lặng lẽ biến mất.

 

I can’t change myself and time is just passing by.
It is like the most natural things every day.
When I woke up every morning, I can’t help waiting for you.
In my memories, You are… You are still calling me.

Em không thể thay đổi bản thân, thời gian cứ thế mà trôi đi.
Nó hệt như một điều đương nhiên trong cuộc sống hằng ngày.
Mỗi sáng thức dậy, em vẫn nôn nao chờ đợi anh.
Trong kí ức này, anh vẫn… Anh vẫn gọi tên em.

 

So, Today. I have to go.
I want to overcome the days without you.

Vì thế, hôm nay, em sẽ phải đi thôi.
Em muốn vượt qua những ngày nắng vắng anh bên cạnh.

 

Goodbye.
I say goodbye to the days that never come back.
Good night.
Gradually, You are leaving.
I will move on slowly while remembering every words you said to only me.
And I hope we meet again some day.

Tạm biệt nhé.
Em phải tạm biệt những ngày sẽ mãi không quay về thôi.
Ngủ ngon anh nhé.
Từng bước một, anh rời xa em.
Em sẽ lặng lẽ bước đi khi nhớ về những lời nói mà anh trao chỉ riêng mình em.
Và mong rằng, hai ta sẽ được gặp lại nhau.

 

We can’t go back forever.
Goodbye.
I say goodbye to the days that I spent with you.
To you,
Thank you for all the great memories.

Chúng ta không thể nào hoài niệm mãi đâu.
Tạm biệt nhé.
Em phải tạm biệt những ngày có anh thôi.
Gửi đến anh,
Cảm ơn anh vì những kí ức tuyệt vời này nhé.

 

Goodbye.
I say goodbye to the days that I spent with you.
Good night.
I have to go to tomorrow.
I want to fall asleep while thinking of you.
And I hold you tight in a dream til You fade away softly.

Tạm biệt nhé.
Em phải tạm biệt những ngày có anh thôi.
Ngủ ngon anh nhé.
Em phải tiến bước đến ngày mai thôi.
Em sẽ thiếp đi khi đang nghĩ về anh.
Và giữ anh thật chặt trong giấc mơ cho đến khi anh lặng lẽ biến mất.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.