Falling in Love Again || FELT

Falling in Love Again
Yêu lại lần nữa
Album: Rebirth Story4
Circle: FELT
Arrangement: Maurits”禅”Cornelis (Maurits”ZEN”Cornelis)
Lyrics: Renko
Vocal: Vivienne
Chorus: Vivienne & W.Nova
Original title: 幽雅に咲かせ、墨染の桜 ~ Border of Life
(Bloom Nobly, Ink-Black Cherry Blossom ~ Border of Life [Yuyuko Saigyouji’s Theme])
Source: 東方妖々夢 ~ Perfect Cherry Blossom
(Touhou Youyoumu ~ Perfect Cherry Blossom)
Event: Reitaisai 15

I will convey my thoughts about this song in one word: beautiful.
(Or else I’ll start a wall of text about how this song is so damn good).
I only have one question: When will ORANGE★JAM come back?
I’m so looking forward to seeing their next releases. I live for Renko’s lyrics *screaming*!!!

Just when?


A boring, routine life.
The days just go on, unchanging.
I’m caught in a simple pace.
It carries me away.

Một cuộc sống nhàm chán, bình thường.
Ngày cứ đến rồi đi, không biến chuyển.
Tôi đã cuốn theo,
Khi bị bắt gặp trong nhịp sống bình dị.

 

A world filled with so much life
And painted in vivid colors
Opened up to me because of you.

Một thế giới tràn ngập sức sống,
Được tô vẽ bởi màu sắc rạng ngờ.
Vì Người, chúng đã mở ra với tôi.

 

Though it seems unoriginal
In how this all unfolded,
Given a new experience,
All that matters is having you close.

Dù có hơi bất thường,
Khi mọi chuyện được làm sấng tỏ,
Được trao tặng một cuộc trải nghiệm mới.
Rằng quan trọng nhất là có Người ở cạnh bên.

 

Pages begin to turn so fast,
I don’t know if this story’d ever last.
And making empty promises,
While feeling uncertain, self-aware…

Những trang sách bắt đầu trở thật nhanh,
Tôi chẳng biết câu chuyện này có là vĩnh viễn,
Và tạo ra những lời hứa trắng,
Trong sự bất an, chần chừ…

 

But with you here with me,
It gives me strength to see.
Now I find myself suddenly
Falling in love again.

Nhưng Người ở đây bên cạnh tôi,
Tiếp cho tôi động lực để nhìn thấy
Giờ tôi thấy mình bỗng dưng
Muốn được yêu lại một lần nữa.

 

Those days are behind me.
I’m lost in an endless daydream.
This newfound emotion,
It carries me away.

Những ngày tháng ấy đã qua.
Tôi lạc trong những huyễn mộng bất tận.
Tôi đã bị cuốn theo
Dòng cảm xúc mới này.

 

This world seemed so dull before
And time kept on with its ticking,
Feeling now a profoundness here with you.

Thế giới trước đây dường như đơn sắc.
Và thời gian cứ tiếp tục chảy thôi.
Giờ đây, tôi cảm nhận được sự sâu sắc khi có Người ở bên.

 

Though it seems unoriginal
In how this all unfolded,
Nothing else really matters.
With you here now, it’s so much better.

Dù có hơi bất thường,
Khi mọi chuyện được làm sấng tỏ,
Không còn chuyện gì quan trọng nữa.
Người ở đây, mọi thứ đã đẹp hơn rất nhiều.

 

You’ve changed my life in many ways.
The days are no longer so mundane
For you add color to the sky
And make the stars shine bright in the night.

Người thay đổi cuộc đời tôi bằng nhiều cách.
Ngày trôi qua mà chẳng còn nhàm chán nữa.
Người tô vẽ lên bầu trời xanh,
Và khiến muôn sao tỏa sáng lấp lánh trên trời đêm.

 

Isn’t it beautiful
The way things easily change?
Never thought I’d be suddenly
Falling in love again.

Cách vạn vật dễ dàng thay đổi
Chẳng phải là rất đẹp hay sao?
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ vô tình
Yêu lại thêm một lần nữa.

 

You’ve changed my life in many ways.
The days are no longer so mundane
For you add color to the sky
And make the stars shine bright in the night.

Người thay đổi cuộc đời tôi bằng nhiều cách.
Ngày trôi qua mà chẳng còn nhàm chán nữa.
Người tô vẽ lên bầu trời xanh,
Và khiến muôn sao tỏa sáng lấp lánh trên trời đêm.

 

Isn’t it beautiful
The way things easily change?
Never thought I would suddenly…

Cách vạn vật dễ dàng thay đổi
Chẳng phải là rất đẹp hay sao?
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vô tình…

 

Pages began to turn so fast,
Not knowing if this story’d ever last.
And making empty promises,
I felt so uncertain, self-aware…

Những trang sách bắt đầu trở thật nhanh,
Tôi chẳng biết câu chuyện này có là vĩnh viễn,
Và tạo ra những lời hứa trắng,
Tôi thấy mình bất an, chần chừ…

 

But with you here with me,
I’m given strength to see.
Now I’ve found myself suddenly
Falling in love again

Nhưng Người ở đây bên cạnh tôi,
Tiếp cho tôi động lực để nhìn thấy
Giờ tôi thấy mình bỗng dưng
Muốn được yêu lại một lần nữa.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.