re-imagine || ORANGE★JAM

re-imagine
tái tưởng tượng
Album: memories Ⅱ
Circle: ORANGE★JAM
Arrangement: Sour
Lyrics: Renko
Vocal: Renko
Original title: 悲しき人形 ~ Doll of Misery
(Doll of Misery ~ Doll of Misery [Yumeko’s Theme])
Source: 東方怪綺談 ~ Mystic Square
(Touhou Kaikidan ~ Mystic Square)
Event: Comiket 91

This song previously featured in love★montblanc released in C82.
I prefer the FS Remix from memories Ⅱ more than the original version. Still a good song from ORANGE JAM honestly.


In the night.
In my mind.
Trapped inside a lone memory.

Trong đêm tối.
Trong tâm trí.
Mắc kẹt trong kí ức đơn độc.

 

As morning had come.
I felt the sun touching my arm
Waking in time. What had I seen in my mind?
Building inside

Buổi sớm mai lại đến
Cảm nhận tia nắng ấm chạm vào cánh tay
Dậy đúng giờ. Tôi đã nhìn thấy gì trong tiềm thức?
Hình thành bên trong?

 

What’s now in my life? I can’t be sure.
Was it your eyes?
Memories fade. Loving you hopelessly now.
Isn’t it strange?

Có những gì trong cuộc sống của tôi lúc này? Không chắc nữa
Là đôi mắt của Người đúng không?
Kí ức tàn phai. Yêu quý Người, giờ đây vô vọng rồi.
Chẳng phải kì lạ sao?

 

Re-imagine. All the things I have faced.
All of those times, hesitate.
A fleeing glance was all it took
For me to change my mind.
Perhaps it was a mistake.
I’ve put so much now at stake.
And every time I wonder.
Had it been you I’m after?

Tưởng tượng lại đi. Tất thảy mọi thứ tôi đã phải đối diện.
Cả thời gian qua, tôi chần chừ.
Nó chỉ lấy đi mắt thoáng qua
Để tôi có thể thay đổi suy nghĩ
Có lẽ, đó là sai lầm.
Tôi đã phó thác mọi thứ rồi, tuy đã lâm ngụy
Mỗi lần tôi hỏi chính mình
Người có phải là điều tôi luôn theo đuổi?

 

And in my head, I can trace
All of the times I could taste…
Your gentle touches always start
To stir me deep inside.
All that I love has remained.
Breaking me out of my chains.
A hopeless, deep desire.
It starts to bring me higher.

Trong trí óc, tôi có thể lần theo
Tất cả những lúc tôi có thể nếm ra
Những cái chạm tay nhẹ nhàng của người
Khiến tôi loạn nhịp trong lòng
Tất cả tình yêu còn sót lại
Giải thoát tôi khỏi xiềng xích
Một khát khao sâu thẳm, vô vọng
Đã một lúc mang tôi đi cao hơn.

 

In the night.
In my mind.
Trapped inside a lone memory.

Trong đêm tối.
Trong tâm trí.
Mắc kẹt trong kí ức đơn độc.

 

Life passes us by, one moment’s gone.
Two more could die.
Where can we go, go on from here, anywhere?
Run from despair.

Sự sống trôi đi, một khoảnh khắc biến mất.
Hai khoảnh khắc cũng thế.
Ta có thể đi đâu, bắt đầu từ đây, bất kể nơi đâu?
Chạy trốn sự tuyệt vọng?

 

They say that miracles fade.
Heart’s can’t be one. It sounds insane
Give it all up is all that they say.
Do they care? There is no time to spare.

Họ nói rằng phép màu nào rồi cũng biến mất
Trái tim không thể hoà hợp. Nghe điên rồi thật
Tất cả những gì họ khuyên rằng là từ bỏ tất thảy
Họ có quan tâm không? Chẳng có thời gian để lãng phí đâu

 

Re-imagine. All the things I have faced.
All of those times, hesitate.
A fleeing glance was all it took
For me to change my mind.
Perhaps it was a mistake.
I’ve put so much now at stake.
And every time I wonder.
Had it been you I’m after?

Tưởng tượng lại đi. Tất thảy mọi thứ tôi đã phải đối diện.
Cả thời gian qua, tôi chần chừ.
Nó chỉ lấy đi mắt thoáng qua
Để tôi có thể thay đổi suy nghĩ
Có lẽ, đó là sai lầm.
Tôi đã phó thác mọi thứ rồi, tuy đã lâm ngụy
Mỗi lần tôi hỏi chính mình
Người có phải là điều tôi luôn theo đuổi?

 

And in my head, I can trace
All of the times I could taste…
Your gentle touches always start
To stir me deep inside.
All that I love has remained.
Breaking me out of my chains.
A hopeless, deep desire.
It starts to bring me higher.

Trong trí óc, tôi có thể lần theo
Tất cả những lúc tôi có thể nếm ra
Những cái chạm tay nhẹ nhàng của người
Khiến tôi loạn nhịp trong lòng
Tất cả tình yêu còn sót lại
Giải thoát tôi khỏi xiềng xích
Một khát khao sâu thẳm, vô vọng
Đã một lúc mang tôi đi cao hơn.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.