【幻想郷人妖名鑑】蓬莱山輝夜 & 八意永琳 (Who’s Who of Humans and Youkai in Gensokyo – Houraisan Kaguya & Yagokoro Eirin)

Nếu bạn mang bài viết này đi đến nơi khác, làm ơn hãy ghi lại credit và không chỉnh sửa bất kì thông tin nào. Xin cảm ơn

Vậy là qua luôn dàn nhân vật trong Imperishable Night luôn rồi. Bắt đầu với kẻ chủ mưu của dị biến Màn đêm vĩnh hằng – Kaguya và Eirin. Imperishable Night là một trong những phần game nói lên yếu tố hình thành lịch sử của Ảo Tưởng Hương cho đến tận bây giờ. Kì trước mình đã nói là ‘tiếp theo sẽ bộ đôi cũng đã tạo nên một sức ảnh hưởng không nhỏ đến Touhou’. Đúng là vậy. Họ có liên quan đến Yukari và mối thù với Nguyệt Nhân (Người Mặt trăng). Trong bài viết khái quát Ảo Tưởng Hương đã được đề cập Nguyệt Nhân là cả một ‘thế lực’ hùng mạnh với kĩ thuật công nghệ cấp cao. Phải dùng từ ‘thế lực’ mới hoàn toàn chính xác. Theo Yukari thì họ rất phiền toái…
À thì, các boss stage 1-3 trong PCB và IN sẽ đề cập sau khi dàn nhân vật nồng cốt của IN được giới thiệu hết. Và có một sự kì lạ, trong hai quyển 2 và 3, không có thông tin gì về Keine cả.

It’s time for the cast in Imperishable Night. Let’s start with the culprits of the “Eternal Night Incident”, Kaguya and Eirin. In my opinion, Imperishable Night is one of the games which gives us information about the Gensoukyou’s history. Last time, I mentioned that ‘next time would a couple who also has an impact on Touhou’. It is. The Lunarians are related to Yukari and her grudge for them. In Basic Knowledge of Fantastic Words 2015, it is said that the Lunarians themselves are ‘a force to be reckoned with’. A ‘force’, I must say. According to Yukari, they are very bothersome.
Articles about the stage 1-3 bosses in PCB and IN will be mentioned after the articles about the core characters in IN have been published. It’s weird but I don’t find Keine’s article in this section…

This translation is based on Touhou Wiki’s English translation.
Vietnamese translated by Petalite Yuu.


幻想郷人妖名鑑
蓬莱山輝夜
八意永琳

Ảo Tưởng Hương Nhân Yêu Danh Giám
Houraisan Kaguya
Yagokoro Eirin

蓬莱山輝夜 (Houraisan Kaguya)
 種族 Giống loài
 月人  Người mặt trăng
 活動範囲 Phạm vi hoạt động
 永遠亭 Vĩnh Viễn Đình
主な能力 Kĩ năng đặc biệt
 永遠と須臾を操る程度の能力  Khả năng điều khiển sự vĩnh hằng và sự tức thời
活動 Các hoạt động
盆栽の世話  Nuôi trồng bonsai
八意永琳 (Yagokoro Eirin)
 種族 Giống loài
 月人  Người mặt trăng
 活動範囲 Phạm vi hoạt động
 永遠亭 Vĩnh Viễn Đình
 主な能力 Kĩ năng đặc biệt
 あらゆる薬を作る程度の能力  Khả năng chế tạo mọi loại thuốc
活動 Các hoạt động
 薬屋さん  Công việc của một dược sĩ
 元・月人   Nguồn gốc là người mặt trăng
 「永夜抄」6面の真のボスが蓬莱山輝夜だ。「永夜異変」を起こし、幻想郷から真実の月を隠し、偽の月を従者の永琳に出させていたが、妖怪と人間のコンビによって懲らしめられた。  Houraisan Kaguya là boss màn 6 thật sự của Imperishable Night. Trong “Dị biến Màn đêm Vĩnh hằng”, vầng trăng thật đã bị che giấu khỏi Ảo Tưởng Hương, trong lúc tuỳ tùng của cô – Eirin đang tạo ra một mặt trăng trăng giả, họ đã bị một nhóm gồm con người và yêu quái trừng phạt.
 月では姫として育てられ、地上に残ってからもやっぱり姫として育てられたことから、性格はワガママで高慢。だが高貴な育ちゆえか話術に長けている。彼女は「永遠と須臾(しゅゆ)を操る程度の能力」を持っているが、これはどちらも時間を操るということだ。永遠とは時間が止まっているのに等しい状態のこと、須臾とはその反対で、ものすごく短い一瞬のことを指す。咲夜の能力と似たところはあるが、ちょっとスケールが違う。  Kaguya được nuôi dạy như một công chúa trên cung trăng và vẫn tiếp lớn lên là một công chúa ở Trái Đất, nên cô ấy hơi ích kỉ và kiêu căng. Tuy nhiên, vì được dạy dỗ trong dòng dõi quý tộc nên cô ấy rất điệu nghệ và ý tứ trong lời ăn tiếng nói. Năng lực của Kaguya là “khả năng điều khiển sự vĩnh hằng và sự tức thời”, thực chất chỉ là một dạng của điều khiển thời gian. Thao túng sự vĩnh hằng giống như dừng dòng chảy thời gian, sự tức thời thì ngược lại, trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn. Nó tương tự như năng lực của Sakuya, nhưng với mức độ vĩ mô hơn.
 永夜異変の〝表と裏〟  “Mặt trước và sau” của Dị biến Màn đêm Vĩnh hằng
 「永夜抄」で描かれる異変のことは幻想郷では「永夜異変」として知られているが、この名前は異変の一端しか表していない。「永夜」というのは多くの者が観測できた表の部分、いつまでも夜が明けないままだった異変のことを指すのだが、ではなぜ夜が止まっていたかというと、別の異変を解決するために人間と妖怪が非常手段として止めていたのだった。その別の、真の異変こそが、満月の夜に真実の月が奪われるという異変である。この異変は輝夜のために、永琳によって起こされたものだった。  Dị biến được vẽ ra trong Imperishable Night còn được gọi là “Dị biến Màn đêm Vĩnh hằng” tại Ảo Tưởng Hương, nhưng tên gọi đó chỉ nêu ra được một phần của dị biến mà thôi. “Màn đêm Vĩnh hằng” đề cập đến một buổi tối bất tận mà mọi người đều nhận biết được, đó chỉ là mặt trước của dị biến. Màn đêm bị ngưng đọng này đã trở nên nguy cấp và phải cần một con người hợp tác với một yêu quái để giải quyết một dị biến khác. Dị biến khác, dị biến thật sự là mặt trăng thật đã bị đánh cắp vào đêm trăng rằm. Người đã gây ra việc này là Eirin, vì lợi ích của Kaguya.
 輝夜は元は月の姫だったが、不死の肉体を得る「蓬莱の薬」を飲んだ咎で、月の都では穢れた場所とされる地上に幽閉されていた。時がたち、罪が許され月への帰還も許可された輝夜だったが、永琳とともに月を裏切り逃亡。二人は人を寄せ付けない迷いの竹林の奥深くに居を構え、長い隠遁生活を送ることとなった。だが、偶然にも月から逃亡してきた月の兎・鈴仙をかくまったことから、再び月の使者と接触する可能性が生まれてきてしまう。そこで輝夜に相談された永琳が提案・実行したのが、地上と月の行き来の鍵である満月を偽の月とすり替える秘法「地上の密室」である。この方法で、月の使者は来られなくなはずだった。だが、偽物の満月では困る妖怪に急きたてられた人間が、妖怪とともに夜を止めて、満月を取り戻しに来ることまでは永琳の想定にも入っていなかった――。  Nguồn gốc của Kaguya là Công chúa Mặt trặng, nhưng sau khi đã phạm trọng tội là uống “Bồng Lai Dược” để có được cơ thể bất tử, cô đã chịu giam giữ tại Trái Đất, nơi mà Nguyệt Đô cho rằng là chốn ô uế. Thời gian trôi qua, Mặt trăng đã tha thứi và cho phép cô ấy quay trở về. Thế nhưng, cùng với Eirin, Kaguya đã phản bội Mặt trăng và trở thành kẻ trốn chạy. Hai người họ đã lập ra một nơi cư trú sâu thẳm trong Mê Trúc Lâm (Rừng Tre của Sự thất lạc) để tránh khỏi người ngoài và chuẩn bị để sống ẩn dật lâu dài. Thế nhưng, họ đã vô tình cho một kẻ trốn chạy khác ở cùng, một con thỏ từ cung trăng tên Reisen, và khả năng rằng Nguyệt Đô sẽ phái sứ giả xuống đây đã tăng lên. Khi được Kaguya gợi ý, Eirin đã đề ra một phương án và tự mình thực hiện nó: xóa bỏ con đường liên thông của Mặt trăng và Trái đất bằng cách sử dụng giả Bí Pháp “Chi Thượng Mật Thất”. Bằng cách này, sứ giả Mặt trăng sẽ không thể đến đây. Tuy nhiên, có một số chuyện đã nằm ngoài tiên đoán của Eirin: mặt trăng giả đã khiến một số loài yêu quái gặp khó khăn trong việc ngăn cản con người; điều đó đã trở thành lợi thế giúp con người dễ dàng dừng màn đêm này và đến đoạt lại trăng rằm.
 結局、術は打ち破られ輝夜も永琳も懲らしめられることとなったものの、月の使者が来ることはなかった。それもそのはず、彼女たちが暮らしていた場所は、だいぶ前に博麗大結界が張られて「幻想郷」として隔絶した場所の一部になっていたからである。  Kết thúc dị biến, câu thần chú bị phá vỡ và Kaguya lẫn Eirin đều bị trừng phạt, thế nhưng, những sứ giả Mặt trăng đã không bao giờ đến. Đây là hậu quả khá rõ ràng thôi, vì rất lâu trước đây, nơi mà họ đang sống được bao bọc bởi Bác Lệ Đại Kết Giới, trở thành một phần của vùng đất bị bỏ hoang được biết với tên gọi “Ảo Tưởng Hương”
 月の賢者  Nhà hiền triết của Mặt trăng
 というわけで、八意永琳こそが「永夜異変」の実行犯である。「永夜抄」6面ボスのうちの一人であり、一度永琳に打ち勝ちエンディングへとたどり着いたのち、再度ゲームに挑戦することで初めて輝夜への挑戦権が発生するようになる。  Nói tóm gọn, Yagokoro Eirin chính là thủ phạm đằng sau “Dị biến Màn đêm Vĩnh hằng”. Là một boss màn 6 khác của Imperishable Night, người chơi phải đánh bại cô để đến một ending trước khi có quyền đối đầu với Kaguya trong phần chơi sau đó.
 永琳が元は地上の生まれであるように、月人たちもまた地上の生まれである。だが穢れを嫌う彼女たちの一族と一部の者は地上を離れ、穢れの無い月に移り住むことにした。そうして作られたのが月の都である。永琳は月の都の創設においても頼りにされた実力者であり、多くの者を教育する立場にあったようである。彼女の教えを受けていた者の中には輝夜や、「儚月抄」に登場する綿月姉妹などがいた。  Có vẻ như, Eirin được sinh ra ở Trái đất cùng với một số người Mặt trăng khác. Thế nhưng, cô và những người khác căm ghét sự ô uế đã lấy đi gia đình họ, cô đã rời Trái đất để đến Vầng trăng thuần khiết. Tại đây, họ lập nên Nguyệt Đô. Là một người đã giúp đỡ trong việc thành lập Nguyệt Đô, Eirin được xem như một hình mẫu có tầm ảnh hưởng; cô cũng đảm nhiệm vị trí cố vấn cho những người khác. Những người đã nghe cô giảng dạy trong đó có Kaguya và chị em nhà Watatsuki được giới thiệu trong Silent Sinner and Blue và Cage in Lunatic Runagate.
 自分の天才的な頭脳に慢心があった永琳は、輝夜の能力を利用した不老不死の薬「蓬莱の薬」を作ってしまう。だが、その薬は服用した物に穢れを生じさせてしまう、月では全くもって禁忌の存在だった。好奇心から服用した輝夜が月を追われたのはこのためであり、この一件を悔いていた永琳は輝夜とともに地上に移り住むこととなった。あとの流れは前述のとおりである。  Bản thân cô cũng rất tự hào về trí tuệ thiên bẩm của mình, Eirin đã sử dụng sức mạnh của Kaguya để tạo ra thứ thuốc của sự bất tử – Bồng Lai Dược. Tuy nhiên, kẻ nào uống thuốc này sẽ sản sinh ra sự ô uế, điều này là tối kị trên Mặt trăng. Sau khi thấy Kaguya đã uống thuốc ấy mà không chút tò mò và bị trục xuất khỏi Mặt trăng, điều này đã khiến cho Eirin ân hận vì việc làm của mình; nên cô ấy đã cùng Kaguya xuống Trái đất. Những diễn biến tiếp theo đã được nêu trên.
 なお「永夜異変」が落ち着いた後には、見た目通り(?)薬屋を開業した。といっても、彼女自身は永遠亭からほとんど出ず、もっぱら鈴仙に薬を持たせて人間の里に訪問販売させたり、各家庭に薬箱を無料で配布、使用した分だけの代金を徴収するいわゆる置き薬の方式を取っているようだ。なお困難ではあるが、永遠亭を訪れた者に対しては人間妖怪を問わず適切な診療をしてくれる。薬の価格は安いが効果は高いと評判のようだ。  Sau sự kiện “Dị biến Màn đêm Vĩnh hằng”, cũng như bạn có thể dự đoán (?), Eirin sẽ mở một phòng mạch. Vì thế nên cô ấy rất hiếm khi rời Vĩnh Viễn Đình, giao việc cho Reisen đi phát thuốc đến tận nhà. Họ đang sử dụng hệ thống mà những hộp thuốc được phân phát đến các hộ gia đình là hoàn toàn miễn phí; và chỉ thu phí những loại thuốc được sử dụng. Hơn nữa, nếu như có khó khăn hay trở ngại, cô ấy sẽ khám cho những ai đến Vĩnh Viễn Đình, bất kể con người hay yêu quái. Eirin được biết đến với những liều thuốc rất hiệu nghiệm mà giá thành thấp.
  Comment from ZUN Nhận xét từ ZUN
 「永夜抄」にたどり着くまで作品をいくつか出して、だんだん世界観が成熟してきたことで、ようやく出せるようになったのが輝夜みたいなキャラです。もちろん、「竹取物語」に出てくるアレです。そして、永琳については「かぐや姫」からさらに手を伸ばして、もっと古代、日本の神話と東方の世界をつなげるためのキャラなんですね。智慧の神であるところの「オモイカネ」がモチーフのキャラで、こういうのが出せると作品の幅が広がるし、ぐっと深みを持った話を書けるようになってくるんです。  Vào thời điểm tôi làm Imperishable Night, tôi đã cho ra mắt khá nhiều game, thế giới đã dần dần quen được với điểm mà tôi có thể giới thiệu những nhân vật như Kaguya. Hiển nhiên, cô ấy đến từ “Câu chuyện về Nàng công chúa Ống tre”. Và cùng với Eirin, tôi có thể tiếp cận nhiều hơn về “Công chúa Kaguya”; kết nối thế giới của Touhou và những thần thoại Nhật Bản. Cô ấy có những mô-tip dựa trên Thần Tri Thức “Omoikane”; nhờ những tuýp nhân vật như Eirin, tôi có thể mở rộng phạm vi nghiên cứu, cho phép tôi viết cốt truyện có nhiều chiều sâu hơn.
 あと永琳は薬を扱うキャラなので、ナースをモチーフにしたかったんですすよね。「東方でナースが出るとこうなる!」みたいな(笑)。  Và bởi vì Eirin làm việc với thuốc nên tôi quyết định cho cô ấy mô-típ của một y tá luôn. Giống như là “có y tá trong Touhou kìa!” (cười)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.