Quality Of Liqueur || Pizuya’s Cell

Quality Of Liqueur
Chất lượng của Hương rượu
Album: Liquid&Splash
Circle: Pizuya’s Cell(ぴずやの独房)
Arrangement: pizuya
Lyrics: 狐夢想
Vocal: 普透明度 (Futoumeido)
Original title: 燕石博物誌が連れてきた闇
(The Darkness Brought In by Swallowstone Naturalis Historia)
Source: 旧約酒場 ~ Dateless Bar “Old Adam”
(Kyuuyaku Sakaba ~ Dateless Bar “Old Adam”)
Event: Comiket 92


Let’s drink inferior liqueur
In the dusky dirty bar
After a while, strange people will come in come in
Without sound Wow

Nào hãy uống thứ rượu thơm hạ đẳng
Trong quán bar tối tăm bụi bặm
Một lát sau, sẽ có người lạ liên tục tiến vào
Mà không tạo ra tiếng động. Wow.

 

Odor of alcohol
Feeling like being in a hospital
Bad liquor, but expensive
Oh hangover, tomorrow never knows

Mùi rượu cồn
Thoang thoảng như trong bệnh viện
Là thứ rượu dở nhưng lại đắt tiền
Ôi dư vị, ngày mai chẳng biết đâu.

 

Let’s talk about scary stories
That each experienced
True or false? It doesn’t matter
Headache headache, my head seems to break

Hãy cùng nói về những chuyện kinh dị
Mà chúng ta đã từng trải qua
Là thật hay giả? Chẳng quan trọng.
Cơn đau đầu, cơn đau đầu, đâu tôi đau như búa bổ.

 

Order of alcohol
Feeling to wander in the darkest dusk
Mystified, misty fog
No light no light, there is no hope

Mùi rượu cồn
Như đang lởn vởn trong chạng vạng đen tối
Màn sương mờ ảo huyền bí
Không chút tia sáng, không chút hi vọng.

 

Steadily, drink it drink it drink it drink it
Neverend neverend, liquor is poured
Drink it drink it drink it drink it
Neverend neverend, liquor is poured
Drink it drink it drink it drink it
Neverend neverend, liquor is poured
Drink it drink it drink it drink it
Neverend neverend, I am drunkard

Thật điềm tĩnh, drink it drink it drink it drink it
Không dừng lại, rượu đã được rót vào rồi.
Drink it drink it drink it drink it
Không dừng lại, rượu đã được rót vào rồi.
Drink it drink it drink it drink it
Không dừng lại, rượu đã được rót vào rồi.
Drink it drink it drink it drink it
Không dừng lại, rượu đã được rót vào rồi.
Không thể nào dừng lại được, tôi là một kẻ nghiện rượu rồi.

 

She began to speak, in my ear
“I know what it is like to be dead”
She began to speak, in my ear
“I know what it is like to be dead”
She began to speak, in my ear
“I know what it is like to be dead”
She began to speak, in my ear
“I know what it is like to be dead”

Cô ấy bắt đầu xì xầm vào tai tôi
“Tôi biết cái chết thì sẽ như thế nào đấy.”
Cô ấy bắt đầu xì xầm vào tai tôi
“Tôi biết cái chết thì sẽ như thế nào đấy.”
Cô ấy bắt đầu xì xầm vào tai tôi
“Tôi biết cái chết thì sẽ như thế nào đấy.”
Cô ấy bắt đầu xì xầm vào tai tôi
“Tôi biết cái chết thì sẽ như thế nào đấy.”

 

Drink it drink it drink it drink it
Neverend neverend, liquor is poured
Drink it drink it drink it drink it
Neverend neverend, liquor is poured
Drink it drink it drink it drink it
Neverend neverend, liquor is poured
Drink it drink it drink it drink it
Neverend neverend, l am drunkard

Thật điềm tĩnh, drink it drink it drink it drink it
Không dừng lại, rượu đã được rót vào rồi.
Drink it drink it drink it drink it
Không dừng lại, rượu đã được rót vào rồi.
Drink it drink it drink it drink it
Không dừng lại, rượu đã được rót vào rồi.
Drink it drink it drink it drink it
Không dừng lại, rượu đã được rót vào rồi.
Không thể nào dừng lại được, tôi là một kẻ nghiện rượu rồi.

 

Drink it drink it drink it drink it
Neverend neverend neverend neverend
Drink it drink it drink it drink it
Neverend neverend neverend neverend
Drink it drink it drink it drink it
Neverend neverend, liquor is poured
Drink it drink it drink it drink it
Neverend neverend, I am drunkard

Thật điềm tĩnh, drink it drink it drink it drink it
Không dừng lại, rượu đã được rót vào rồi.
Drink it drink it drink it drink it
Không dừng lại, rượu đã được rót vào rồi.
Drink it drink it drink it drink it
Không dừng lại, rượu đã được rót vào rồi.
Drink it drink it drink it drink it
Không dừng lại, rượu đã được rót vào rồi.
Không thể nào dừng lại được, tôi là một kẻ nghiện rượu rồi.

 

Let’s drink inferior liqueur
In the dusky dirty bar
After a while, strange people will come in come in
Without sound Wow

Nào hãy uống thứ rượu thơm hạ đẳng
Trong quán bar tối tăm bụi bặm
Một lát sau, sẽ có người lạ liên tục tiến vào
Mà không tạo ra tiếng động. Wow.

 

Odor of alcohol
Feeling like being in a hospital
Bad liquor, but expensive
Oh hangover, tomorrow never knows

Mùi rượu cồn
Thoang thoảng như trong bệnh viện
Là thứ rượu dở nhưng lại đắt tiền
Ôi dư vị, ngày mai chẳng biết đâu.

 

Let’s talk about scary stories
That each experienced
True or false? It doesn’t matter
Headache headache, my head seems to break

Hãy cùng nói về những chuyện kinh dị
Mà chúng ta đã từng trải qua
Là thật hay giả? Chẳng quan trọng.
Cơn đau đầu, cơn đau đầu, đâu tôi đau như búa bổ.

 

Order of alcohol
Feeling to wander in the darkest dusk
Mystified, misty fog
No light no light, there is no hope

Mùi rượu cồn
Như đang lởn vởn trong chạng vạng đen tối
Màn sương mờ ảo huyền bí
Không chút tia sáng, không chút hi vọng.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.