Rendezvous || FELT

Rendezvous
Nơi ta hẹn nhau
Album: Flying Fantastica
Circle: FELT
Arrangement: Maurits”禅”Cornelis (Maurits”ZEN”Cornelis)
Lyrics: Renko
Vocal: Vivienne
Chorus: Vivienne & W.Nova
Source: Original
Event: Comiket 93

Have I just found my new weakness? Yes I totally have. This song is the most beautiful thing I’ve ever seen from FELT and it gives me motivation to listen to Flying Fantastica completely. Vivienne & W.Nova? I’m crying for them and this song.
One more thing… BEAUTIFUL LYRICS FROM RENKO!!!


It started with a stolen glance
And followed with a silence chance
Unburdened without any doubts, I
Found myself crossing paths, unexpected
And up close, I indulged in the message.

Bắt đầu bằng một thoáng nhìn trộm
Và tiếp bước với cơ hội lặng thầm.
Chẳng vướng bận điều gì, trong vô tình,
Em nhận ra ta lướt qua nhau.
Và say mê với lời nhắn ấy.

 

Getting lured into a false sense of security.
Before I could realize what started happening so suddenly.
What could it be?
Every time I try to look away, I can’t help but peek.
I can’t resist the way you smile.

Bị mê hoặc vào sự ngập ngùng hư tạo
Trước khi nhận ra chuyện đã bắt đầu bất ngờ
Đó có thể là gì?
Mỗi khi cố ngoảnh mặt đi, em không thể không nhìn trộm…
Và không thể cưỡng lại nụ cười ấy của anh.

 

I can’t seem to hide the way I feel about you
I just can’t change.
There’s no sense in pushing back against the truth.
I can feel without shame.
Even if after resistance melts away, it was not in vain.
Yes, I know now that this should be…

Có vẻ như em không giấu được cảm xúc của mình về anh.
Chỉ là, em không thể thay đổi thôi.
Chống lại sự hiển nhiên, vô nghĩa lắm.
Không ngại ngùng, em cảm nhận điều ấy.
Dẫu cho sự kìm nén có tan đi, chúng không hề là hư vô.
Phải rồi, giờ em biết đây chính là…

 

In secret, let us rendezvous,
With whispers in the afternoon.
Unburdened without need for words, I
Found myself longing after your presence.
And no longer did I try to fight it.

Chúng ta bí mật hẹn nhau nhé,
với lời thì thầm trong ánh chiều tà.
Chẳng vướng bận phải cần đến câu từ,
Em thấy mình mong mỏi hình bóng của anh.
Và chẳng còn cố gắng vì nó nữa.

Getting lured into a false sense of security.
Before I could realize what started happening so suddenly.
What could it be?
Every time I try to turn away, I can’t help but peek.
I see the way you look at me.

Bị mê hoặc vào sự ngập ngùng hư tạo
Trước khi nhận ra chuyện đã bắt đầu bất ngờ.
Đó có thể là gì?
Mỗi khi cố ngoảnh mặt đi, em không thể không nhìn trộm…
Em thấy cách anh nhìn em.

 

I can’t seem to hide the way I feel about you
I just can’t change.
There’s no sense in pushing back against the truth.
I can feel without shame.
Even if after resistance melts away, it was not in vain.
Yes, I know now that this should be…

Có vẻ như em không giấu được cảm xúc của mình về anh.
Chỉ là, em không thể thay đổi thôi.
Chống lại sự hiển nhiên, vô nghĩa lắm.
Không ngại ngùng, em cảm nhận điều ấy.
Dẫu cho sự kìm nén có tan đi, chúng không hề là hư vô.
Phải rồi, giờ em biết đây chính là…

 

Finding solace in the silence, hanging onto
A secret past.
All my memories falling down, cascade around us, the good and the bad.
Even if it’s bittersweet, I’ve learned to savor this love we have.
Yes, I know now, as it should be…

Lặng thầm tìm sự an ủi, giữ lấy
Một quá khứ bí ẩn.
Mọi kí ức của em trút xuống hai ta, những điều tốt xấu.
Dẫu có đắng cay, em đã học cách nếm được tình yêu của hai ta.
Phải rồi, giờ em biết đây chính là…

 

Maybe best left unknown, with nowhere left to go

Tốt hơn, chúng ta nên để mọi thứ là ẩn số phiêu dạt vô định.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.