[Request] 妖仙ドライヴ || 死際サテライト

妖仙ドライヴ || Yousen Drive
Bewitching Hermit Drive
Bước chân theo đuổi Tà Tiên
Album: BREATHLESS EP
Circle: 死際サテライト (Shinigiwa Satellite)
Arrangement: 衛☆太郎 (Ei Seitarou)
Lyrics: 衛☆太郎 (Ei Seitarou)
Vocal: めらみぽっぷ (Meramipop)
Original title: デザイアドライブ
(Desire Drive [Stage 4 Theme])
Source: 東方神霊廟 ~ Ten Desires
(Touhou Shinreibyou ~ Ten Desires)
Event: Comiket 86

Requested by Tankihou.

I’m not so used to listening to Merami’s English singing.
This song has some broken English grammar so it’s really hard to translate.


Standing right on my feel now
You can take me to be wrong
When you get in the air
You always pushed me away

Bây giờ, tôi đứng trên những cảm xúc
Cậu có thể chứng minh rằng tôi đã sai
Khi bay lên không trung
Cậu luôn đẩy tôi ra xa

 

Maybe once, but some say, “Force be better!”
Changes, might be won’t make sense
Meet and borrow that phrase ’til all alone

Có thể là một lần thôi, nhưng có người nói: “Bị ép buộc tốt hơn”
Có những đổi thay, nhưng cũng không có nghĩa lí
Cứ sử dụng câu nói ấy nhiều lần cho đến khi cậu thật sự đơn độc.

 

I’m all alone

Tôi hoàn toàn đơn độc.

 

Lies on my feel now
You can take me to be wrong
When you get in the air
You always pushed me away

Bây giờ, tôi lừa dối những cảm xúc
Cậu có thể chứng minh rằng ta đã sai
Khi bay lên không trung
Cậu luôn đẩy tôi ra xa

 

Maybe once, but some say, “Force be better!”
Changes, might be won’t make sense
Meet and borrow that phrase ’til all alone

Có thể là một lần thôi, nhưng có người nói: “Trọng lực vẫn tốt hơn”
Có những đổi thay, nhưng cũng không có nghĩa lí
Cứ sử dụng câu nói ấy nhiều lần cho đến khi cậu thật sự đơn độc.

 

I’m all alone

Tôi hoàn toàn đơn độc.

 

If you want me replaced by someone else
Needs be gonna be real curious…

Nếu như cậu muốn thay thế tôi bằng ai đó khác
Thì đó là một điều đáng để tò mò đấy…

 

There’s no easy way I should be safe
It’s gonna fall apart until you walk away
Tell me think you are? (Lost my own)

Không có cách nào dành cho tôi cảm thấy an toàn đâu
Sẽ sụp đổ cho đến khi cậu rời bước
Cho tôi biết cậu nghĩ gì đi nào? (Tôi đánh mất chính mình)

 

This is growing shadow
Mistakes seek you all the time
Make me fall again

Bóng đêm lan rộng
Lỗi lầm cứ tìm đến cậu
Điều đó, khiến tôi như vụn vỡ

 

I know reason tell I want to give me away
Comes so easy, warm up counts like this

Tôi biết lí do tôi muốn bỏ cuộc,
Nó đến dễ lắm, rồi từ từ cộng dồn như thế này

 

If you need me, chains I’ll wear, so gone in this day
It’s time to cry my tired life tonight
So many times, this song

Nếu câu cần tôi, xiềng xích này, ngày hôm nay tôi cũng sẽ vác theo
Đã đến lúc tôi khóc vì cuộc sống đầy muộn phiền đêm nay
Ôi bao nhiêu lần, bài ca ấy

 

If you want me replaced by someone else
Needs be gonna be real curious…

Nếu như cậu muốn thay thế tôi bằng ai đó khác
Thì đó là một điều đáng để tò mò đấy…

 

There’s no easy way I should be safe
It’s gonna fall apart until you walk away
Tell me think you are? (Lost my own)

Không có cách nào dành cho tôi cảm thấy an toàn đâu
Sẽ sụp đổ cho đến khi cậu rời bước
Cho tôi biết cậu nghĩ gì đi nào? (Tôi đánh mất chính mình)

 

This is growing shadow,
Mistakes seek you all the time
Make me fall again

Bóng đêm lan rộng
Lỗi lầm cứ tìm đến cậu
Điều đó, khiến tôi như vụn vỡ

 

So, there’s no easy way I should be safe
It’s gonna fall apart until you walk away
Tell me think you are? (Lost my own)

Không có cách nào dành cho tôi cảm thấy an toàn đâu
Sẽ sụp đổ cho đến khi cậu rời bước
Cho tôi biết cậu nghĩ gì đi nào? (Tôi đánh mất chính mình)

 

This is growing shadow,
Mistakes seek you all the time
Make me fall again

Bóng đêm lan rộng
Lỗi lầm cứ tìm đến cậu
Điều đó, khiến tôi như vụn vỡ

 

And I’m dying to see you burn in my brain
But you keep me more than used to
Change the time I want to
Tell me think you are?
You make me feel so bad
So maybe tell this start again

Và tôi nóng lòng thấy cậu sẽ bị thiêu cháy trong tâm trí tôi
Nhưng cậu kiềm chế tôi nhiều hơn đấy
Tôi sẽ thay đổi thời gian như ý muốn
Cho tôi biết cậu nghĩ gì đi nào?
Cậu khiến tôi cảm thấy thật tồi tệ
Vậy, nói ra điều đó sẽ bắt đầu lại mọi thứ.

 

Lies are my friend now
You can take me to be wrong
When you get in the air
You always push me away

Bây giờ, những lời nói dối là bạn của tôi
Cậu có thể chứng minh rằng tôi đã sai
Khi bay lên không trung
Cậu luôn đẩy tôi ra xa

 

There’s no easy way I should be safe
It’s gonna fall apart until you walk away
Tell me think you are? (Lost my own)

Không có cách nào dành cho tôi cảm thấy an toàn đâu
Sẽ sụp đổ cho đến khi cậu rời bước
Cho tôi biết cậu nghĩ gì đi nào? (Tôi đánh mất chính mình)

 

This is growing shadow
Mistakes seek you all the time
Make me fall again

Bóng đêm lan rộng
Lỗi lầm cứ tìm đến cậu
Điều đó, khiến tôi như vụn vỡ

 

There’s no easy way I should be safe
It’s gonna fall apart until you walk away
Tell me think you are? (Lost my own)

Không có cách nào dành cho tôi cảm thấy an toàn đâu
Sẽ sụp đổ cho đến khi cậu rời bước
Cho tôi biết cậu nghĩ gì đi nào? (Tôi đánh mất chính mình)

 

This is growing shadow
Mistakes seek you all the time
Make me fall again

Bóng đêm lan rộng
Lỗi lầm cứ tìm đến cậu
Điều đó, khiến tôi như vụn vỡ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.