More Than A Night || A-One

More Than A Night
Hơn cả màn đêm
Album: TOHO EUROBEAT VOL.16 永夜抄 (TOHO EUROBEAT VOL.16 Impersihable Night)
Circle: A-One
Arrangement: T. Stebbins
Lyrics: Mortimer
Vocal: Odyssey
Original titles:
懐かしき東方の血 ~ Old World
(Nostalgic Blood of the East ~ Old World [Stage 3 Theme])
プレインエイジア(Plain Asia [Keine Kamishirasawa’s Theme])
Source: 東方永夜抄 ~ Imperishable Night
(Touhou Eiyashou ~ Imperishable Night)
Event: Comiket 92


Have you ever seen the moon this full
it’s a spectacle, so bright and beautiful
l can feel it hiding something more
was inside before but knocking at the door

Cậu đã bao giờ thấy vầng trăng nào trong thế này chưa?
Là cảnh tượng tuyệt đẹp, rực rỡ làm say đắm lòng người.
Tớ có thể cảm nhận được nó đang giấu đi điều gì đó…
…trước khi tớ quyết định đi khám phá nó.

 

There’s a deeper darker side of me
what a huge relief that you can feel the same
When I could’ve been a gentle man
There’s another plan they tremble at my name

Có một mặt tối tăm khác sâu thẩm trong tớ
Tớ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi cậu cũng giống như vậy
Khi tớ có cơ hội để trở nên lịch thiệp
Có kế sách khác để bọn chúng khiếp sợ cái tên này.

 

We belong in the same dark shadow
Cast your doubts and your struggles away
We can see who we are at midnight
more than we can in the day

Chúng ta tồn tại trong cùng thứ bóng tối
Hãy trút bỏ hoài nghi và gánh nặng
Chúng ta có thể thấy rõ bản chất của mình
vào ban đêm hơn là ban ngày.

 

I want you by my side
More than a night
Show me a moonlit paradise
Craft for us such a brand new world
As a blooming fantasy
We’ll make history
Now, how will we know
Our love is more than just a lie
Bury us far beyond salvation
Dooming fantasy
Only you and me

Tớ muốn cậu ở bên cạnh
Hơn là cả màn đêm này
Hãy cho tớ thấy thiên đường tràn ngập ánh trăng
Quả là một thế giới mới dành riêng cho chúng ta
Tựa như huyễn mộng nở rộ
Chúng ta sẽ viết ra lịch sử
Giờ đây, sao biết được
Tình yêu này không chỉ là dối trá
Chôn vùi ta khỏi sự cứu rỗi
Huyễn mộng sụp đổ
Chỉ còn tớ và cậu

 

There’s a portion of my circumstance
begging for the chance to try again anew
But I’m terrified that I can’t tell
if I lose the hell I’m raising up with you

Có một số phận trong hoàn cảnh của tớ,
khẩn nài cơ hội để làm lại mọi thứ
Nhưng tớ sợ mình không thể nói ra
Nếu như tớ đánh mất chốn địa ngục mà hai ta đang dựng nên

 

There’s a deeper darker side of me
what a huge relief that you can feel the same
When I could’ve been a gentle man
There’s another plan they tremble at my name

Có một mặt tối tăm khác sâu thẩm trong tớ
Tớ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi cậu cũng giống như vậy
Khi tớ có cơ hội để trở nên lịch thiệp
Có kế sách khác để bọn chúng khiếp sợ cái tên này.

 

We belong in the same dark shadow
Cast your doubts and your struggles away
We can see who we are at midnight
more than we can in the day

Chúng ta tồn tại trong cùng thứ bóng tối
Hãy trút bỏ hoài nghi và gánh nặng
Chúng ta có thể thấy rõ bản chất của mình
vào ban đêm hơn là ban ngày.

 

I want you by my side
More than a night
Show me a moonlit paradise
Craft for us such a brand new world
As a blooming fantasy
We’ll make history
Now, how will we know
Our love is more than just a lie
Bury us far beyond salvation
Dooming fantasy
Only you and me

Tmuốn cậu ở bên cạnh
Hơn là cả màn đêm này
Hãy cho tớ thấy thiên đường tràn ngập ánh trăng
Quả là một thế giới mới dành riêng cho chúng ta
Tựa như huyễn mộng nở rộ
Chúng ta sẽ viết ra lịch sử
Giờ đây, sao biết được
Tình yêu này không chỉ là dối trá
Chôn vùi ta khỏi sự cứu rỗi
Huyễn mộng sụp đổ
Chỉ còn tớ và cậu

 

We belong in the same dark shadow
Cast your doubts and your struggles away
We can see who we are at midnight
more than we can in the day

Chúng ta tồn tại trong cùng thứ bóng tối
Hãy trút bỏ hoài nghi và gánh nặng
Chúng ta có thể thấy rõ bản chất của mình
vào ban đêm hơn là ban ngày.

 

I want you by my side
More than a night
Show me a moonlit paradise
Craft for us such a brand new world
As a blooming fantasy
We’ll make history
Now, how will we know
Our love is more than just a lie
Bury us far beyond salvation
Dooming fantasy
Only you and me

Tớ muốn cậu ở bên cạnh
Hơn là cả màn đêm này
Hãy cho tớ thấy thiên đường tràn ngập ánh trăng
Quả là một thế giới mới dành riêng cho chúng ta
Tựa như huyễn mộng nở rộ
Chúng ta sẽ viết ra lịch sử
Giờ đây, sao biết được
Tình yêu này không chỉ là dối trá
Chôn vùi ta khỏi sự cứu rỗi
Huyễn mộng sụp đổ
Chỉ còn tớ và cậu

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.