Fake wing (English ver.) || TsuBaKi

Fake wing (English ver.)
Đôi cánh hư tạo
Album: 空蝉ノ響 (Reverberation​ of The Real World)
Circle: TsuBaKi
Arrangement: 艾斯褲裡衣母
Lyrics: Napoleon
Vocal: Napoleon
Original title: U.N.オーエンは彼女なのか?
(U.N. Owen Was Her? [Flandre Scarlet’s Theme])
Source: 東方紅魔郷 〜 Embodiment of Scarlet Devil
(Touhou Koumakyou ~ Embodiment of Scarlet Devil)
Event: Comiket 92

Napoleon’s English is quite good. The lyrics clearly reflect Flandre. I love this circle already. Can’t wait for their new albums~

Further information about Abaddon: [link]


Hopeless, Meanless,Desperation,
Falling down to Abysm.
I stay lonely in this Darkness.
Drain away all of my lights.

Vô vọng,vô nghĩa, nỗi tuyệt vọng
Rồi ta rơi xuống vực thẳm
Đơn côi trong Bóng đêm này,
Nuốt chửng mọi ánh sáng của ta.

 

These eyes, if you don’t need them anymore.
How to chase after the shape of the dim light.
These limbs, if you don’t need them anymore.
Why you can feel the efflux of my warmth.

Đôi mắt này, nếu ngươi không cần chúng nữa.
Bằng cách nào mà ngươi sẽ chạy hình hài của ánh sáng mờ nhạt.
Tay chân này, nếu ngươi không cần chúng nữa.
Tại sao ngươi còn có thể cảm nhận hơi ấm tuôn trào của ta?

 

Just like the dense aroma of black tea.
Remind me your secrets of the luscious.

Tựa như hương thơm đậm vị của trà đen.
Gợi nhắc ta về những kí ức ngọt ngào của ngươi.

 

Somebody let me know,
the existence of me to be here.
Somebody tell me why,
I never know the reason of whole.
How could I forget,should never erase these memories.
Unforgettable bloody sin.

Ai đó đã cho ta biết
Sự tồn tại của ta ở đây.
Ai đó hãy nói với ta, vì sao
Ta không bao giờ biết được lí do của sự hoàn chỉnh.
Sao ta có thể quên được? Ta đã không nên xoá đi những kí ức đó
Những tội lỗi đẫm máu khó quên.

 

Even if my fake wing cannot feel
The reality of pain tearing my heart apart by you.
Still remember me that evil day
The blood stains me a stigma called “SCARLET”

Dù cho đôi cánh hư tạo này không còn cảm giác gì nữa
Trong hiện thực tàn nhẫn, ngươi xé đôi trái tim của ta.
Ta vẫn nhớ ngày tàn độc ấy,
Vết máu nhơ nhuốc trên ta có tên “đỏ thẫm”.

 

Howling snarling in Hopelessness,
Dragging me to Abaddon
I stay lonely in the garnet.
Throw away all of my love.

Tiếng gầm lớn trong vô vọng
Mang ta đến với thành Abaddon
Ta đơn côi trong viên hồng ngọc lựu
Vứt bỏ đi mọi thứ tình yêu

 

This tongue,if you don’t need it anymore,
How to taste the flavor of the sweet fresh blood
This ear,if you don’t need it anymore,
Why you can hear the whisper deep down

Chiếc lưỡi này, nếu ngưoi không cần chúng nữa
Thì làm sao có thể nếm được hương vị của máu tươi ngọt ngào?
Đôi tai này, nếu ngưoi không cần chúng nữa
Bằng cách nào ngươi có thể nghe tiếng thầm thì từ vực sâu?

 

Just like the sweet smelling of the pink cake
Remind me recipe of temptation.

Giống như hương thơm ngọt ngào của chiếc bánh hồng
Gợi nhắc ta về công thức của sự cám dỗ

 

Somebody let me know
the disappearance of my meaning.
Somebody tell me why,
Cause I lose the reason for a
Break the chain named “YOU”
To be part of you no more longer,
Lie to me again,just for once.

Ai đó hãy cho ta biết
Sự biến mất của ý nghĩa của ta
Ai đó hãy nói cho ta, vì sao
vì ta đã mất đi lí do
Để phá voẽ xiềng xích mang tên “ngươi”
Để không còn là một phần trong ngươi nữa,
Hãy lừa dối ta nữa đi, chỉ một lần thôi.

 

Even if my fake wing cannot feel,
The reality of loneliness and icy frozen cage.
Still believe in fake fantasyland,
Though you will never ever set me free.

Dù cho đôi cánh hư tạo này không còn cảm giác gì nữa
Thực tại đơn độc và chiếc lồng băng giá
Ta vẫn tin vào thế giới thần tiên giả tạo
Dù ngươi sẽ không đời nào trả lại tự do cho ta.

 

Even if my fake wing cannot feel
The reality of pain tearing my heart apart by you.
Still remember me that evil day
The blood stains me a stigma called “SCARLET”

Dù cho đôi cánh hư tạo này không còn cảm giác gì nữa
Trong hiện thực tàn nhẫn, ngươi xé đôi trái tim của ta.
Ta vẫn nhớ ngày tàn độc ấy,
Vết máu nhơ nhuốc trên ta có tên “đỏ thẫm”.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.