Dream of Butterflies || SOUND HOLIC

Dream of Butterflies
Giấc mơ của đàn bướm
Album: 強敵 -LAST BOSS-
Circle: SOUND HOLIC
Arrangement: Atabo
Lyrics: Renko
Vocal: 3L
Original title: 幽雅に咲かせ、墨染の桜 ~ Border of Life
(Bloom Nobly, Ink-Black Cherry Blossom ~ Border of Life [Yuyuko Saigyouji’s Theme])
Source: 東方妖々夢 ~ Perfect Cherry Blossom
(Touhou Youyoumu ~ Perfect Cherry Blossom)
Event: Comiket 92

Love this song because it reflects Yuyuko quite detailed. And, 3L’s English singing skills are getting better.


Long, long ago, in a distant memory,
Since it was so, I cannot remember “me”.

Xưa thật xưa, trong kí ức xa xôi
Chính vì lẽ đó, mà ta không nhớ được “bản thân mình”

 

Searching and searching, but nothing comes to mind.
Is there any soul that might understand that time.

Tìm kiếm và tìm kiếm, nhưng không mang lại điều gì.
Có linh hồn nào thấu hiểu được khoảnh khắc đó không? Ta ở thế khốn cùng.

 

Sometimes I ask and I find I’m without answers,
And more and more, my attention piqued.

Đôi lúc ta chất vấn nhận ra không có lời giải đáp nào
Và cứ hơn thế, sự chú ý của ta phẫn uất

 

Each time I look, what’s in front provides no succor.
How will I know who I am, why I’m here? I am stranded.

Mỗi khi ta nhìn, những gì trước mắt không cứu rỗi ta.
Bằng cách nào mà ta vẫn biết ta là ai và vì sao ta ở đây?

 

And in this place (What is this place ?)
Where I call home, (Is it really so ?)
I am surrounded by the thought of the unknown.

Và ở nơi đây (Đây là chốn nào?)
Nơi mà ta gọi là quê hương (Có thật là thế không?)
Những suy nghĩ về sự bí ẩn quay quanh ta.

 

And when I sleep, (Well, is it sleep?)
And when I dream, (And do I dream ?)
I see a hazy image of another girl.

Những lúc ta thiếp đi (Có phải là thiếp đi thôi không?)
Và khi ta chìm trong mơ (Ta có thật sự mơ không?)
Ta thấy hình ảnh mờ ảo của một người con gái khác.

 

And underneath (Where is this place ?)
The cherry tree (Which has never bloomed.)
I find my heart, or something close, filled with unease.

Và ở bên dưới (Đây là nơi đâu?)
Tán anh đào (Chưa lần nào khoe sắc)
Ta tìm trái tim ta, hoặc có gì đó ở gần bên, lắp đầy bởi sự bất an.

 

How will I know (I once had dreamt.)
Which way to go (Of butterflies.)
When I am haunted by the visions of a past so long ago ?

Bằng cách nào mà ta biết (Ta đã từng mơ)
Đường nào để bước đi (Về những cánh bướm)
Từ khi nào ta lại bị những cái nhìn kia đến gần thế kia?

 

When I replay what I think are distant memories,
It’s faded more over all this time.

Khi nhìn lại những gì ta gọi là kí ức xa xôi
Chúng trở nên nhạt nhoà hơn theo thời gian.

 

Before I notice, it’s gone on so much further.
Grasping so closely, and hanging so tightly, I’ve let go…

Trước khi ta biết, mọi thứ đã đi xa hơn rồi.
Giữ lấy thật gần, níu giữ thật chặt, rồi ta buông thả…

 

And in this place
Where I call home,
I am surrounded by the thought of the unknown.

Và ở nơi đây
Nơi mà ta gọi là quê hương
Những suy nghĩ về sự bí ẩn quay quanh ta.

 

And when I sleep,
And when I dream,
Will I begin see what cannot be? It’s clear to me.

Những lúc ta thiếp đi
Và khi ta chìm trong mơ
Liệu ta sẽ thấy những thứ ta không thể thấy?
Thật quá rõ ràng với ta.

 

This so-called life (I can’t recall)
I thought I’d known… (And it’s something odd)
But it was all another dream, so I’ve been shown.

Thứ được tôn thời mang tên sự sống (Ta không thể hồi tưởng về)
Ta nghĩ mình biết (Đó là một thứ rất lạ kì)
Nhưng đó là giấc mơ khác, nên ta đã hiểu rồi.

 

And as I dream (Am I awake?)
What does it mean (To just be me?)
Were I to wake, what does it mean for me when
(Blossoms bloom in autumn weather.)
Spring has come too soon again, while longing to be free.

Khi ta chìm trong giấc mơ (Ta có đang thức giấc không?)
Điều đó có nghĩa là sao? (Để là chính bản thân ta…)
Nếu ta có thức giấc, điều đó có nghĩa gì với ta…
(Muôn hoa khoe sắc trong tiết thu)
Xuân rồi cũng sớm sang, và ta ngóng trong sự tự do.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.