Phantom || FELT

Phantom
Bóng ma
Album: Rising Nebula
Circle: FELT
Arrangement: Maurits”禅”Cornelis
Lyrics: Renko
Vocal: Vivienne & W.nova
Original title: 輝く針の小人族 ~ Little Princess
(Inchlings of the Shining Needle ~ Little Princess [Sukuna Shinmyoumaru’s Theme])
Source: 東方輝針城 ~ Double Dealing Character
(Touhou Kishinjou ~ Double Dealing Character)
Event: Comiket 92

SUKUNA’S THEME!


Slowly, there’s something changing
And in the air, uncertainty is hanging.
Somehow, it starts to linger.
We’re both afraid of what’s about to come.

Thật chậm rãi, có gì đó thay đổi
Và trên không trung, sự hững hờ treo lơ lửng.
Bằng cách nào đó, nó bắt đầu len lỏi.
Chúng ta đều sợ hãi điều sắp ập đến.

 

But times like these reflect the end that I
Had thought were simply out of reach.

Nhưng, những thời khắc phản chiếu hồi kết như thế này,
tôi cứ nghĩ chúng ta đã xa tầm với rồi.

 

Though I’ve known for a while
That this feeling in my heart
Is no phantom.
And it’s real.

Dù đã nhận biết được một lúc
Rằng cảm giác trong trái tim
chẳng phải ảo ảnh đâu.
Nó là thật.

 

I cannot imagine
How this all just came to be.
And now that I understand, have I the courage to try?

Chỉ là không thể tưởng tượng được
Tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy
Giờ tôi mới hiểu được, tôi có dũng khí để thử sức không?

 

Sometimes, the doubt has fled and
I find that I’ve the strength to lift the veil
Cause “someday”s are just too far for
Someone like me to wait another day.

Đôi lúc, sự hoài nghi này đã bay đi
Và tôi biết, tôi đã có được sự dũng cảm để kéo tấm màn đó lên
Vì “ngày nào đó” giờ đã xa vời
Cho những kẻ như tôi, ngóng trông một ngày khác.

 

Though things are easier when said than done,
I know that I can’t lose my way.

Dù nói ra dễ hơn là thực hiện
tôi biết, mình không được lạc lối

 

How does one convey what’s
Hidden deep within the heart?
Forming words from
Something so new.

Bằng cách nào mà một người
có thể truyền tải những gì ẩn sâu trong trái tim?
Hình thành câu từ
Từ những thứ mới mẻ vô cùng.

 

More than words becoming
The appearance of an act,
Far beyond, if it can reach under the surface, breathes life.

Có những thứ hơn cả ngôn từ
Trở thành hành động
Tiến xa hơn, nếu nó có thể chạm được đến mặt đất lặng gió.

 

Though I’ve known for a while
That this feeling in my heart
Is no phantom.
And it’s real.

Dù đã nhận biết được một lúc
Rằng cảm giác trong trái tim
chẳng phải ảo ảnh đâu.
Nó là thật.

 

I cannot imagine
How this all just came to be.
And now that I understand, have I the courage to try?

Chỉ là không thể tưởng tượng được
Tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy
Giờ tôi mới hiểu được, tôi có dũng khí để thử sức không?

 

How does one convey what’s
Hidden deep within the heart?
Finding answers I seek in the eyes of one who gives me life.

Bằng cách nào mà một người
có thể truyền tải những gì ẩn sâu trong trái tim?
Đi tìm câu trả lời tôi thấy
Trong đôi mắt của người đã cho tôi sự sống.

 

It has been far too long,
Leading towards something strong.
Now that it’s given way,
I cannot ignore the passion.

Đã rất lâu rồi,
tiến đến điều gì đó thật mạnh mẽ
Bây giờ, đã được vạch được con đường
Tôi không phớt lờ sự tâm huyết này nữa.

 

It has been far too long,
Leading towards something strong.
Now that it’s given way,
I cannot ignore the passion.

Đã rất lâu rồi,
tiến đến điều gì đó thật mạnh mẽ
Bây giờ, đã được vạch được con đường
Tôi không phớt lờ sự tâm huyết này nữa.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.