So let go || 発熱巫女~ず

So let go
Vậy thôi, buông tay
Album: 桜花ノ下 (Beneath the Cherry Blossoms)
Circle: 発熱巫女〜ず (Hatsunetsumiko’s)
Arrangement: Tim Vegas
Lyrics: Laura April
Vocal: Ark Brown
Original title: 星条旗のピエロ
(Pierrot of the Star-Spangled Banner [Clownpiece’s Theme])
Source: 東方紺珠伝 ~ Legacy of Lunatic Kingdom
(Touhou Kanjuden ~ Legacy of Lunatic Kingdom)
Event: Reitaisai 14

The lyrics are so charming, so does the vocalist!!!!
I’ve already fallen in love with Ark Brown’s voice <3
カラフルセカイ and 桜花ノ下 are so amazing too. Can’t wait for the lyrics to come out somewhere.


Wait until the moon shines bright
I will take you out to the starlight
Stepping out to this long night
We let go of the world
Just losing what is right
Into the night

Chờ đợi khi ánh trăng tỏa sáng
Tôi sẽ mang cậu đến với ngôi sao sáng kia
Bước ra màn đêm dài
Ta buông tay với thế giới
Đánh mất đi những điều đúng đắn
Vào trong đêm

 

So let go

Vậy thôi, buông tay

 

Change the way you see this life
Every step you take in to the light
Break the rules they tie you down
Cuz tonight heavy chains are breaking, falling down

Đổi cách nhìn nhận của cậu về cuộc sống
Mỗi bước chân đi vào ánh sáng
Phá bỏ luật lệ đã gò bó cậu
Vì đêm nay, xiềng xích sẽ bị xóa bỏ, rơi xuống

 

Stars
Know the way, they know the answers now
Stars
Try to make you lose control tonight

Những vì tinh tú
Biết được con đường, biết được câu trả lời
Những vì tinh tú
Sẽ khiến cậu điên loạn đêm nay

 

I’ll make the sky shine bright
Every night
My time shines
Looking into your eyes
You’re gonna fall in love
Every night
Bright lights shine
Just like a dream in this crazy night

Tôi sẽ khiến cho đêm nay thật sáng
Mỗi đêm
Thời khắc của tôi tỏa sáng
Nhìn vào đôi mắt
Cậu sẽ yêu mất thôi
Mỗi đêm
Ánh sáng rực rỡ chiếu soi
Hệt như giấc mơ trong đêm điên loạn này.

 

Wait until the star’s awake
Don’t look behind ’cause you won’t find
Stay with me until the end
Even I can’t tell where the night’s taking us

Chờ cho đến khi ngôi sao kia tỉnh giấc
Đừng nhìn lại vì cậu chẳng tìm thấy đôi
Ở bên tôi cho tận phút cuối cùng
Vì tôi chẳng biết đêm nay sẽ dẫn chúng ta đi đâu

 

Stars
The sun will see the moon and fall in love
Stars
Caught up in the moment tonight

Những vì tinh tú
Mặt trời sẽ thấy mặt trăng rồi phải lòng nhau
Những vì tinh tú
Bắt lấy những khoảnh khắc ấy trong đêm

 

Until the sun shines bright
In this night
Our time shines
Looking into my eyes
You’ll see the stars shine bright
So tonight
Our time shines
Just like a dream in this crazy night

Cho đến khi mặt trời tỏa ánh hào quang
Đêm nay
Thời khắc của hai ta tỏa sáng
Nhìn vào đôi mắt
Cậu sẽ yêu mất thôi
Đêm nay
Thời khắc của hai ta tỏa sáng
Hệt như giấc mơ trong đêm điên loạn này.

 

You hide, I’ll find
You rise and I rise

Cậu trốn, rồi tôi sẽ tìm
Cậu đứng lên, tôi cũng thế

 

There’s nothing in the way you and I
Don’t be afraid cause I’ll stay close..
I’ll reach out to you
With the stars

Chẳng có gì ngáng lối ta đi, chúng ta
Đừng sợ, vì tôi sẽ ở bên cậu
Tôi sẽ chạm được đến cậu
Cùng với những vì sao

 

I’ll make the sky shine bright
Every night
My time shines
Looking into your eyes
You’re gonna fall in love
Every night
Bright lights shine
Just like a dream in this crazy night

Tôi sẽ khiến cho đêm nay thật sáng
Mỗi đêm
Thời khắc của tôi tỏa sáng
Nhìn vào đôi mắt
Cậu sẽ yêu mất thôi
Mỗi đêm
Ánh sáng rực rỡ chiếu soi
Hệt như giấc mơ trong đêm điên loạn này.

 

Until the sun shines bright
In this night
Our time shines
Looking into my eyes
You’ll see the stars shine bright
So tonight
Our time shines
Just like a dream in this crazy night

Cho đến khi mặt trời tỏa ánh hào quang
Đêm nay
Thời khắc của hai ta tỏa sáng
Nhìn vào đôi mắt
Cậu sẽ yêu mất thôi
Đêm nay
Thời khắc của hai ta tỏa sáng
Hệt như giấc mơ trong đêm điên loạn này.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.