Swing and Jive ! || SOUND HOLIC

Swing and Jive !
Album: 地霊 -CHIREI-
Circle: SOUND HOLIC
Arrangement: MasKaleido
Lyrics: Renko (ORANGE★JAM)
Vocal: 3L (NJK Record)
Original title: 霊知の太陽信仰 ~ Nuclear Fusion
(Solar Sect of Mystic Wisdom ~ Nuclear Fusion [Utsuho Reiuji’s Theme])
Source: 東方地霊殿 ~ Subterranean Animism
(Touhou Chireiden ~ Subterranean Animism)
Event: Reitaisai 14

It’s been like forever since my last SOUND HOLIC post. It’s very nice to see Renko collaborates with other circles besides FELT. While reading the lyrics, I couldn’t think that is Renko’s. That’s so not her style at all. But it is good for me. 3L sounds so different. This time, I was convinced by her voice. It’s improving a lot better. Hopefully I could see more lyrics for this album.


Blue skies, blue skies, holiday breeze,
(Doo-wop, shoo-bee-doo-wop !)
And there’s music, oh, down, down by the street.
(Doo-wop, doo-bee-doo-wah !)
Whoa, there’s no stopping me now, no, no, siree.
(Bing, bang, doo-wah, doo-wee !)
I’m ticki-tappin’ my way down
to the club for a sec just to see…

Bầu trời xanh, trong xanh, cơn gió nhẹ nhàng
(Doo-wop, shoo-bee-doo-wop !)
Và âm nhạc nữa, oh, tản bộ, tản bộ nơi phố xá.
(Doo-wop, doo-bee-doo-wah !)
Whoa, chẳng có gì ngăn cản ta nữa, no, no, nhuộm màu tất cả
(Bing, bang, doo-wah, doo-wee !)
Ta háo hức bước chân
đến câu lạc bộ chỉ một giây để nhìn thấy thôi…

 

Something picks up, suddenly.
Time’s ticking by, oh, and now the big band
Starts up, making a scene !

Có gì đó xảy đến, thật bất ngờ.
Thời gian trôi đi, oh, ban nhạc hoành tráng này
Bắt đầu biểu diễn, thật nhộn nhịp !

 

When the beat begins,
I get up swingin’ and a-dancin’ !
All the hippest cats start up, getting around, yeah !

Khi âm nhạc bắt đầu,
Ta lập tức hoà mình theo nhạc và di chuyển cơ thể !
Những chú mèo hợp thời nhất khuấy động và hoà hợp, yeah !

 

Swinging’s got me on my feet !
I’m jumpin’ and a-jivin’ !
My, oh, my, can’t stop me, the rhythm and beat !
Oh ! Shoo-wap ! Shoo-bee-doo-bee-doo, doo-doo-um, bah !

Điệu swing khiến đôi chân tôi nhún nhảy!
I’m jumpin’ and a-jivin’ !
Ôi, ôi, ôi, đừng ngăn tôi, đừng ngăn nhịp điệu và giai điệu này
Oh ! Shoo-wap ! Shoo-bee-doo-bee-doo, doo-doo-um, bah !

 

My mind, my heart’s filled up with song.
(Bop, bop, doo-doo-um-bop !)
There’s no helpin’ it when it comes along.
(Dem-dep, dippity dep !)
Imagination just tap, taps to the tune.
(Un-doo, digga-de-dee !)
No matter what, oh, them cats start
to get smooth to the beat of that swing !

Tâm trí và con tim được những bài hát lắp đầy.
(Bop, bop, doo-doo-um-bop !)
Không gì có thể ngăn cản được khi mọi chuyện diễn ra đâu.
(Dem-dep, dippity dep !)
Trí tưởng tượng nhịp chân, nhịp chân theo giai điệu.
(Un-doo, digga-de-dee !)
Dù sao đi nữa, oh, lũ mèo bắt đầu
thả người theo điệu nhạc Swing rồi !

 

Don’t mean a thing if you think
Love follows no steady beat.
Come on, set out, and let your soul free.

Đừng có nảy ý định gì cả nếu cậu nghĩ
Tình yêu không tuân theo một điệu nhạc nào cả
Come on, giải phóng và để linh hồn cậy được tự do

 

When the beat begins,
I get up swingin’ and a-dancin’ !
All the hippest cats start up, getting around, yeah !

Khi âm nhạc bắt đầu,
Ta lập tức hoà mình theo nhạc và di chuyển cơ thể !
Những chú mèo hợp thời nhất khuấy động và hoà hợp, yeah !

 

Swinging’s got me on my feet !
I’m jumpin’ and a-jivin’ !
My, oh, my, can’t stop me, the rhythm and beat !
Oh ! Shoo-wap ! Shoo-bee-doo-bee-doo, doo-doo-um, bah !

Điệu swing khiến đôi chân tôi nhún nhảy!
I’m jumpin’ and a-jivin’ !
Ôi, ôi, ôi, đừng ngăn tôi, đừng ngăn nhịp điệu và giai điệu này
Oh ! Shoo-wap ! Shoo-bee-doo-bee-doo, doo-doo-um, bah !

 

Don’t mean a thing if you think
Love follows no steady beat.
Come on, set out, and let your soul free.

Đừng có nảy ý định gì cả nếu cậu nghĩ
Tình yêu không tuân theo một điệu nhạc nào cả
Come on, giải phóng và để linh hồn cậy được tự do

 

When the beat begins,
I get up swingin’ and a-dancin’ !
All the hippest cats start up, getting around, yeah !

Khi âm nhạc bắt đầu,
Ta lập tức hoà mình theo nhạc và di chuyển cơ thể !
Những chú mèo hợp thời nhất khuấy động và hoà hợp, yeah !

 

Swinging’s got me on my feet !
I’m jumpin’ and a-jivin’ !
My, oh, my, can’t stop me, the rhythm and beat !
Oh ! Shoo-wap ! Shoo-bee-doo-bee-doo, doo-doo-um, bah !

Điệu swing khiến đôi chân tôi nhún nhảy!
I’m jumpin’ and a-jivin’ !
Ôi, ôi, ôi, đừng ngăn tôi, đừng ngăn nhịp điệu và giai điệu này
Oh ! Shoo-wap ! Shoo-bee-doo-bee-doo, doo-doo-um, bah !

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.