Oblivion || FELT

Oblivion
Hư ảo
Album: Increase Beat
Circle: FELT
Arrangement: Maurits”禅”Cornelis (Maurits”ZEN”Cornelis)
Lyrics: Vivienne
Vocal: Vivienne & W.Nova
Original title: ヴワル魔法図書館
(Voile, the Magic Library [Stage 4 Theme])
Source: 東方紅魔郷 〜 Embodiment of Scarlet Devil
(Touhou Koumakyou ~ Embodiment of Scarlet Devil)
Event: Reitaisai 14


Rising up from the dark, a hard-to-see dream
Began to lay itself on me.
Stirring far-off memories, what is and what seems…
Lost in that memory.

Trỗi dậy từ bóng tối, một giấc mơ không dễ nhìn thấu
bắt đầu lắng đọng trong tôi.
Khuấy động kí ức xa xôi, mọi thứ đều như tôi thấy…
Lạc lối trong dòng kí ức.

 

No matter what, I can’t seem to find a way…
Find the way to break through the silence.

Dẫu có ra sao, tôi không thể tìm được một con đường
Tìm được cách để phá vỡ sự tĩnh lặng.

 

As though I’m waking from a dream,
My senses dulled from all emotions.
Check. I’m still asleep.
Wakefulness has

Dù có tỉnh giấc khỏi cơn mơ
Mọi giác quan tê dại trước cảm xúc.
Kiểm tra xem. Tôi vẫn còn sau ngủ.
Sự tỉnh táo

 

Begun to reach into this scene.
An endless cycle spinning on just like
Kaleidoscopes built in my mind, yeah.

Bắt đầu tràn vào khung cảnh này.
Vòng tuần hoàn vô tận xoay vòng
Tựa như vạn hoa kính trong tiềm thức tôi, yeah.

 

No matter what, I can’t seem to find a way…
Find the way out of all these enchantments.

Dẫu có ra sao thì tôi, cũng không thể tìm được lối đi…
Tìm được con đường ra khỏi sự mê hoặc này.

 

Learning to let go,
And venture out to see what isn’t so familiar.
I can do anything
If I put my mind to seeing what’s beyond that line.

Học cách buông tay
Và mạo hiểm tìm hiểu những thứ lạ lẫm.
Tôi có thể làm mọi thứ
Nếu như tôi dồn tâm trí để nhìn thấy những gì bên kia ranh giới.

 

Everything’s tempting me,
Steadily, I’m losing focus on the target.
Can’t help but give into this.
There’s no end to this.
I’m wide awake, lost to oblivion now.

Mọi thứ đang hấp dẫn tôi
Vững chãi, tôi dần mất tập trung vào mục tiêu.
Nhưng tôi chẳng thể làm gì ngoài chấp nhận.
Không kết thúc được.
Trong tỉnh táo, tôi lạc vào hư ảo

 

I’m sluggish, filled with wanton dreams
I can’t erase, yet I cannot recall
What I had seen.
Even though I

Tôi từ tốn, những cơn mơ khốn khổ
Tôi không thể xóa bỏ, không thể nhớ lại
Những gì tôi thấy.
Cho dù

 

Can’t help, but be slow to react.
Internalizing all the facts at hand,
Brings nothing but conflicting feelings.

Tôi không thể làm gì, từ từ phản ứng lại.
Tích hợp tất cả những sự kiện đang diễn ra
Chẳng đem lại gì ngoài cảm xúc mâu thuẫn.

 

No matter what, I can’t seem to find a way…
Find the way to break out of this bastion.

Dẫu có ra sao thì tôi, cũng không thể tìm được lối đi…
Tìm được con đường phá bỏ pháo đài này.

 

Learning to let go,
And venture out to see what isn’t so familiar.
I can do anything
If I put my mind to seeing what’s beyond that line.

Học cách buông tay
Và mạo hiểm tìm hiểu những thứ lạ lẫm.
Tôi có thể làm mọi thứ
Nếu như tôi dồn tâm trí để nhìn thấy những gì bên kia ranh giới.

 

Everything’s tempting me,
Steadily, I’m losing focus on the target.
Can’t help but give into this.
There’s no end to this.
I’m wide awake, lost to oblivion now.

Mọi thứ đang hấp dẫn tôi
Vững chãi, tôi dần mất tập trung vào mục tiêu.
Nhưng tôi chẳng thể làm gì ngoài chấp nhận.
Không kết thúc được.
Trong tỉnh táo, tôi lạc vào hư ảo

 

Rising up from the dark, a hard-to-see dream
Began to lay itself on me.
Stirring far-off memories, what is and what seems…

Trỗi dậy từ bóng tối, một giấc mơ không dễ nhìn thấu
bắt đầu lắng đọng trong tôi
Khuấy động kí ức xa xôi, mọi thứ đều như tôi thấy…

 

Learning to let go,
And venture out to see what isn’t so familiar.
I can do anything
If I put my mind to seeing what’s beyond that line.

Học cách buông tay
Và mạo hiểm tìm hiểu những thứ lạ lẫm.
Tôi có thể làm mọi thứ
Nếu như tôi dồn tâm trí để nhìn thấy những gì bên kia ranh giới.

 

Everything’s tempting me,
Steadily, I’m losing focus on the target.
Can’t help but give into this.
There’s no end to–
I’m giving into this.
There’s no end to–
I’ve gone too far for this.
There’s no end to this.
I’m wide awake, lost to oblivion now.

Mọi thứ đang hấp dẫn tôi
Vững chãi, tôi dần mất tập trung vào mục tiêu.
Nhưng tôi không thể bỏ cuộc được.
Không kết thúc-
Tôi đang chấp nhận nó.
Không kết thúc-
Tôi đã đi quá xa cho điều này rồi
Không thể kết thúc được.
Trong tỉnh táo, tôi lạc vào hư ảo.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.