[Request] ZOMBIE || A-ONE


ZOMBIE
Album: TOHO EUROBEAT VOL.11: TEN DESIRES
Circle: A-One
Arrangement: Odyssey
Lyrics: T.Stebbins
Vocal: Odyssey
Original title: リジッドパラダイス
(Rigid Paradise [Yoshika Miyako’s Theme])
Source: 東方神霊廟 ~ Ten Desires
(Touhou Shinreibyou ~ Ten Desires)
Event: Reitaisai 12

Requested by Trần Vy

~ Reitaisai Countdown: 5 Days Left


Look me right in the eyes and tell me
You forgot whose you are
I know you’ve not the best of memory
But now you’ve gone too far

Nhìn thẳng vào đôi mắt này rồi hãy cho ta biết
Ngươi đã quên mất chính mình rồi
Ta biết, ngươi chẳng phải là kí ức đẹp đẽ nhất
Nhưng, ngươi đi quá xa rồi

 

One time I wanted to forgive you
Forgetting all your lies
But to know you did it again but stronger
Your request is denied

Đã có lần ta muốn tha thứ cho ngươi
Quên hết đi mọi lời dối trá
Nhưng nhớ lại những gì ngươi làm
Yêu cầu ấy, ta không thể chấp thuận

 

We could’ve worked it out, you know
We could try to make it right again (whoa-oa-oa!)
Your hesitation’s rising up,
And you’re telling me to say goodbye

Chúng ta đã có thể hóa giải, ngươi biết đấy
Chúng ta đã có thể sửa chữa nó lần nữa (whoa-oa-oa!)
Sự chần chừ trong ngươi đang dâng trào
Và thốt lên lời từ biệt với ta

 

You’re like a Zombie, playing a game of love
My survival’s not a problem you were thinking of
You’re dying to me, although you had the chance
For another life of playing in the game “romance”
You’re like a Zombie, bitten out of my soul
You’ve forgotten all the times I made you lose control
Won’t take you with me, not even as a friend
As I bury you, The End!

Ngươi chẳng khác thì một Zombie, chơi đùa trong trò chơi ái tình này
Sự tồn tại của ta không là vấn đề để ngươi nghĩ ngợi đến
Ngươi đang chết mòn, chết dần; dù cho ngươi đã có cơ hôi
Ngươi chẳng khác thì một Zombie, giải phóng linh hồn ta
Ngươi đã quên mất số lần ta khiến ngươi điên loạn
Ta sẽ không mang ngươi theo như một bằng hữu đâu
Và ta sẽ chôn sống ngươi, The End!

 

Stiff and wretched the years before us
Bleeding out from your knife
For a love that I never thought worth saving
Don’t you dare stay alive

Những năm khốn khổ trước đây của chúng ta, cứng nhắc và khốn khổ
Tuôn chảy từ con dao găm của ngươi
Vì một ái tình mà ta không thấy đáng để cứu chữ
Đừng có mà dám sống sót

We could’ve worked it out, you know
We could try to make it right again (whoa-oa-oa!)
Your hesitation’s rising up,
And you’re telling me to say goodbye.

Chúng ta đã có thể hóa giải, ngươi biết đấy
Chúng ta đã có thể sửa chữa nó lần nữa (whoa-oa-oa!)
Sự chần chừ trong ngươi đang dâng lên
Và thốt lên lời từ biệt với ta

 

You’re like a Zombie, playing a game of love
My survival’s not a problem you were thinking of
You’re dying to me, although you had the chance
For another life of playing in the game “romance”
You’re like a Zombie, bitten out of my soul
You’ve forgotten all the times I made you lose control
Won’t take you with me, not even as a friend
As I bury you, The End!

Ngươi chẳng khác thì một Zombie, chơi đùa trong trò chơi ái tình này
Sự tồn tại của ta không là vấn đề để ngươi nghĩ ngợi đến
Ngươi đang chết mòn, chết dần; dù cho ngươi đã có cơ hôi
Ngươi chẳng khác thì một Zombie, giải phóng linh hồn ta
Ngươi đã quên mất số lần ta khiến ngươi điên loạn
Ta sẽ không mang ngươi theo như một bằng hữu đâu
Và ta sẽ chôn sống ngươi, The End!

 

[We could’ve worked it out, you know… (whoa-oa-oa!)]
Your hesitation’s rising up,
And you’re telling me to say goodbye

[Chúng ta đã có thể hóa giải, ngươi biết đấy (whoa-oa-oa!)]
Sự chần chừ trong ngươi đang dâng trào
Và thốt lên lời từ biệt với ta

 

You’re like a Zombie, playing a game of love
My survival’s not a problem you were thinking of
You’re dying to me, although you had the chance
For another life of playing in the game “romance”
You’re like a Zombie, bitten out of my soul
You’ve forgotten all the times I made you lose control
Won’t take you with me, not even as a friend
As I bury you, The End!

Ngươi chẳng khác thì một Zombie, chơi đùa trong trò chơi ái tình này
Sự tồn tại của ta không là vấn đề để ngươi nghĩ ngợi đến
Ngươi đang chết mòn, chết dần; dù cho ngươi đã có cơ hôi
Ngươi chẳng khác thì một Zombie, giải phóng linh hồn ta
Ngươi đã quên mất số lần ta khiến ngươi điên loạn
Ta sẽ không mang ngươi theo như một bằng hữu đâu
Và ta sẽ chôn sống ngươi, The End!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.