RESISTANCE || FELT

RESISTANCE
Sự chống cự
Album: Fluster Escape
Circle: FELT
Arrangement: Maurits”禅”Cornelis (Maurits”ZEN”Cornelis)
Lyrics: Renko
Vocal: Vivienne & W.nova
Original title: 門前の妖怪小娘
(Youkai Girl at the Gate [Kyouko Kasodani’s Theme])
Source: 東方神霊廟 ~ Ten Desires
(Touhou Shinreibyou ~ Ten Desires)
Event: Comiket 91
Lyrics Source: Shaya Kagi

Overall, the lyrics in this album is very worth to translate.


What’s this terror that I can’t imagine?
A world that seems to spin up on its head.
Wake up! The fight is drawing nearer.

Nỗi kinh hoàng mà tôi không thể nào tưởng tượng ra là gì đây?
Một thế giới tự nó xoay chuyển
Tỉnh dậy đi! Chuộc chiến đang đến rất gần rồi!

 

And with this pounding that just seems to resonate there’s
A sense of desperation swirling deep within me.
The path in front seems so far away.

Mà nhịp tim dồn dập cứ đang dần cộng hưởng
Đó là sự tuyệt vọng xoáy sâu vào trong tôi
Con đường trước mắt trở nên quá xa xôi

 

Never let the fear in, concealing what should be said
When you’ve been surrounded by some kind of lonesome dread.

Không được để nỗi sợ lẫn át, che giấu những gì nên nói
Khi nguôi đã bị bao vây bởi sự cô độc đáng sợ

 

Each time they try to goad me,
I remember: This takes a different type of fighting.

Mỗi khi chúng cố gắng khiêu khích ta
Ta nhớ lại: đây chỉ là cách chiến đấu khác thôi

 

This is a resistance!

ĐÂY LÀ CUỘC KHÁNG CHIẾN!

 

Don’t they know that fear gives way to inner strength
As hard as they may try, can’t define what’s “me”.
Grab hold of who you are.
Don’t lose your way and set it free!

Chúng không biết rằng, nỗi sợ sẽ tạo đường lối cho sức mạnh tiềm ẩn
Càng cố gắng, chúng không xác định được cái gì là “ta”.
Giữ vững tâm trí của ngươi
Đừng có mà lạc lối và giải phóng nó đi.

 

Even when the timer’s slowly counting down
If you already know or still need to
Search a little harder for the strength to fight the panic.
Let it out!

Dù khi đồng hồ dần dần đếm ngược
Nếu như ngươi đã biết hoặc là vẫn cần
Đi tìm sức mạnh để chống lại cơn khủng hoảng thêm một chút nữa.
GIẢI PHÓNG NÓ ĐI!

 

The path laid in front is ever-winding.
The noise that’s echoing drowns out the voice inside.
It’s easy to ignore it.

Con đường trải dài trước mắt luôn kéo dài hơn
Tiếng ồn nhiễu loạn vang vọng lấn áp giọng nói ẩn bên trong
Thật là quá dễ dàng để gạc bỏ nó.

 

Imagination sometimes gets the best of me and
Yet as it’s taking charge the seeds of hope are growing.
The path in front’s not so far away.

Trí trưởng tượng đôi lúc có được điều tốt nhất trong ta
Và đến bây giờ, nó thao túng hạt mầm hi vọng đang nảy nở
Con đường trước mắt không cong xa nữa

 

Never let the unknown get to you and keep you there,
Even if it’s easier to give into despair.

Không bao giờ được để bí ẩn ngáng đường và giữ chân ngươi lại
Dù cho nó có khiến ngươi dễ dàng dẫn ngươi vào nỗi tuyệt vọng

 

Each time they try to goad me,
I remember: This takes a different type of fighting.

Mỗi khi chúng cố gắng khiêu khích ta
Ta nhớ lại: đây chỉ là cách chiến đấu khác thôi

 

This is a resistance!

ĐÂY LÀ CUỘC KHÁNG CHIẾN!

 

Even though the world feels like it’s gonna end,
Just know you’re not alone in this vastness and
Remind yourself again.
Don’t be afraid to take my hand.

Dù cho thế giới sắp đi đến tận cùng đi nữa
Chỉ cần biết rằng ngươi không cô độc trong cõi rộng lớn
Và cứ tự dặn lòng mình
Đừng sợ hãi mà hãy nắm lấy tay ta

 

Sometimes there are days when it’s just hard to see
Beyond what lies before us in darkness.
Time to take a leap of faith.
I won’t go down so easily!

Có những ngày mà ta không thể thấy rõ được
Những gì sắp đặt sẵn trước trong bóng tôi
Đã đến lúc mạo hiểm với niềm tin rôi
Ta không buông xuông dễ dàng thế đâu!

 

I’ll go on!
I can’t stop!

Ta sẽ tiến bước!
Và không được dừng lại!!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.