Different Kind of Love || FELT

Different Kind of Love
Tình yêu khác biệt
Album: Fluster Escape
Circle: FELT
Arrangement: Maurits”禅”Cornelis (Maurits”ZEN”Cornelis)
Lyrics: Vivienne
Vocal: Vivienne,W.nova
Original title: 明日ハレの日、ケの昨日
(Tomorrow Will Be Special, Yesterday Was Not [Extra Stage Theme])
Source: 東方風神録 ~ Mountain of Faith
(Touhou Fuujinroku ~ Mountain of Faith)
Event: Comiket 91
Lyrics Source: Shaya Kagi

Relaxing love song~ Vivienne’s English singing is getting better. Just a personal sharing that this song somehow reflects me and what happened to me in the last three months. You know… Love isn’t like you think…

Anyway, remember to check out the other English song in this album: RESISTANCE


Does your mind ever wander elsewhere?
Like the very first time
That you set your eyes on me?
I remember that I wanted to spend time with you.

Tâm trí của anh đã bao giờ ngẩn ngơ đâu đó chưa?
Như lần đầu tiên ấy
Anh đã hướng mắt về phía em
Em nhớ là, em đã muốn tận hưởng thời gian ở bên anh

 

Somehow, without my realizing,
We just went on as friends.
Hey now, baby, I know that you’re hiding.
There’s something else that’s lingering, oh.

Bằng cách nào đó, em đã nhận ra
Chúng ta chỉ là bạn mà thôi
Hey now, baby, em biết anh đang che giấu
Có gì đó cứ lởn vởn xung quanh hai chúng ta, oh.

 

Every time, I’m glancing, seeing if you’ve noticed me.
Every time I think, that, maybe it’s just only me.
But I’d just been trying so hard, didn’t notice that.
I’d missed all the signs I’d seen.

Mỗi lần, em đưa mắt nhìn, thấy anh như đã chú ý đến em
Mỗi khi em nghĩ, đó, hoặc là do em tưởng tượng thôi
Nhưng em đã mãi cố gắng, em đã không nhận thấy rằng
Mình đã bỏ lỡ những dấu hiệu mình đã thấy

 

If I’d known that, would we just be friends?

Nếu như em đã biết, thì chúng ta vẫn cứ là bạn chứ?

 

I know that I’m falling deep, and I just can’t sleep.
But I know it’s meant to be.
Let’s talk about you and me,
How it’s plain to see you’re the one for me.

Em biết em đang rơi xuống thật sâu, em không thể ngủ được
Nhưng em biết mọi sự đã định sẵn rồi.
Hai ta hãy cùng nói về nhau đi
Làm thế nào để hiển nhiên thấy rằng anh dành cho em.

 

And there’s no way that’s a far off dream, or a fantasy.
Let me be the one for you.
Just give it a chance and try. Let me treat you right.
You won’t lose your way with me by your side.

Và không thể nào là một giấc mơ hay là ảo tưởng đâu
Hãy để em là của anh
Cứ mạo hiểm và thử đi. Em sẽ yêu thương anh thật tử tế
Anh sẽ không lạc lối khi em ở bên cạnh đâu

 

Love is always a conversation.
There’s not only a side.
If you open your heart, you will know that
Each facet only makes us stronger.

Tình yêu luôn là một cuộc trò chuyện
Không đến từ một phía
Nếu anh mở rộng tấm lòng, anh sẽ biết
Những điều nhỏ nhặt nhất sẽ khiến chúng ta mạnh mẽ hơn thôi

 

Every time you turn away, you always come to me.
Every time, we know that you can’t really fight against it.
And in the end, there’s no use in you running now.
We know that we can’t resist.

Mỗi khi anh ngoảnh đầu đi, anh sẽ luôn đến bên em
Mỗi khi, hai ta biết rằng anh không thể chống lại nó
Cuối cùng, chạy trốn chẳng còn ý nghĩa gì cả
Chúng ta biết, mình không thể kháng cự được

 

So just give in and try it again.

Cứ mạo hiểm và thử lại đi nào.

 

I know that I’m falling deep, and I just can’t sleep.
But I know it’s meant to be.
Let’s talk about you and me,
How it’s plain to see you’re the one for me.

Em biết em đang rơi xuống thật sâu, em không thể ngủ được
Nhưng em biết mọi sự đã định sẵn rồi.
Hai ta hãy cùng nói về nhau đi
Làm thế nào để hiển nhiên thấy rằng anh dành cho em.

 

And there’s no way that’s a far off dream, or a fantasy.
Let me be the one for you.
Just give it a chance and try. Let me treat you right.
You won’t lose your way with me by your side.

Và không thể nào là một giấc mơ hay là ảo tưởng đâu
Hãy để em là của anh
Cứ mạo hiểm và thử đi. Em sẽ yêu thương anh thật tử tế
Anh sẽ không lạc lối khi em ở bên cạnh đâu

 

Feels so automatic.
This different kind of love.

Thật là tự nhiên.
Thứ tình yêu khác biệt này.

 

It feels so automatic.
A different kind of love.

Cảm thấy thật tự nhiên.
Thứ tình yêu khác biệt ấy.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.