only if, only when || ORANGE★JAM

daydreaming

only if, only when
giá như, chỉ khi
Album: daydreaming
Circle: ORANGE★JAM
Arrangement: Kirin (EastNewSound)
Lyrics: Renko
Vocal: Renko
Original title: 死霊の夜桜
(Night Sakura of Dead Spirits [Stage 1 Theme])
Source: 東方神霊廟 ~ Ten Desires
(Touhou Shinreibyou ~ Ten Desires)
Event: Comiket 90


Only if, only if… were I so much stronger.
Only if, only if… I could shout like thunder.
Only if, only if… there could be an exit.
Maybe then it would end.

Giá như, giá như… ta có thể kiên cường hơn.
Giá như, giá như… ta có thể gầm thét như cơn sấm
Giá như, giá như… có một lối thoát.
Thì lúc đó, nó đã chấm dứt rồi

 

Even if someone were to lend me strength,
Could I win when I’ve fallen down so far?
Surely, then, maybe there’s another way.
From the dark, people have created
Another source of light.

Cho dù có ai đó ban cho ta sức mạnh
Liệu rằng ta có thể thắng dù đã gục ngã quá lâu?
Chắc rồi, khi đó, có lẽ sẽ có đường khác
Trong bóng tối, con người đã tạo ra
Một nguồn sáng khác.

 

Only when, only when… when we’re feeling concerned.
Only when, only when… when despair defeats us.
Only when, only when… when no longer bothered…
Certainly leans away.

Chỉ khi, chỉ khi… khi cảm thấy muộn phiền.
Chỉ khi, chỉ khi… khi tuyệt vọng đánh bại chúng ta
Chỉ khi, chỉ khi… khi chẳng còn bận tâm nữa
Thì chắc chắn nó sẽ phai đi thôi

 

Is this real? Though I stand in front of you…
I can’t feel, nor can I think clearly through.
Come to pass is the moment I decide
If it’s worth letting it all get to me,
Shutting off my sight.

Đây là thật sao? Dù ta không đối diện với người
Không cảm nhận được, hay suy nghĩ thấu đáo được điều gì
Đến rồi đi là khoảnh khắc ta quyết định
Nếu đáng giá, hãy để tất cả đến với ta
Rồi tầm nhìn này sẽ bị tắt hẳn.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.