PAIN DIED AGAIN || SOUND HOLIC

-HAKUREI-

PAIN DIED AGAIN
Album: 博麗 -HAKUREI-
Circle: SOUND HOLIC
Arrangement: 隣人 (Linjin)
Lyrics: 隣人 (Linjin)
Vocal: SYO
Original title: 逆転するホイールオブフォーチュン
(The Reversed Wheel of Fortune [Sagume Kishin’s Theme])
Source: 東方紺珠伝 ~ Legacy of Lunatic Kingdom
(Touhou Kanjuden ~ Legacy of Lunatic Kingdom )
Event: Reitaisai 13


First of all, special thanks to Mari-chan for providing me the lyrics (≧∇≦). Can’t have done this without her, thank you so muchh. :3

It’s nighttime in my country by the time I upload this post. But I want to upload this as soon as possible. I tried to edit through HTML by using WordPress app, it’s very difficult to use. If there are any mistakes, I’ll correct them as soon as I wake up.

Let’s imagine flying under the sea
Let’s imagine swimming in the clear blue sky
Let’s imagine fantastic calling from the lie
Let’s imagine we’re the one in the world

Hãy tưởng tượng rằng ta bay lượn dưới đáy biển
Hãy tưởng tượng rằng ta đắm chìm mình dưới vòm trời trong xanh
Hãy tưởng tượng ra tiếng mời gọi ma mị trong lời dối trá
Hãy tưởng tượng rằng chúng ta là kẻ độc nhất trên cõi đất này

 

Why can’t I say “I need you, I need your miracle.”?
If I say that, wheel of fortune will turn around
please touch my heart without any word in silence
I could hear your love in my heart again and again

Tại sao tôi không thể nói “Tôi cần người, tôi cần phép màu của người.”?
Nếu như thế, vòng xoay của định mệnh sẽ bắt đầu di chuyển
xin hãy chạm lấy con tim tôi trong câm lặng và không cần từ ngữ nào
Tôi có thể mãi mãi nghe được tiếng yêu từ trong tim

 

the way I feel my pain it reminds me of the other day
then we were standing together at the crossroad

cách tôi cảm nhận nỗi đau gợi tôi nhớ về ngày hôm ấy
khi mà ta đứng cùng nhau tại nơi giao lộ

 

I know my love for you is paradoxical
in sweetest memories gotta let it go
listen to the other side of my heart
my pain will pain you so we should end it together

Tôi biết ái tình tôi trao người là một sự trái ngược
trong những kí ức ngọt ngào nhất, phải để nó đi thôi
lắng nghe phần còn lại trong trái tim
nỗi đau của tôi sẽ tổn thương người, nên ta hãy cùng nhau chấm dứt nó

 

That was my word for you so paradoxical
in the end my pain died again with your love
I’m walking in the darkest shadow alone
with faint light you left in my hand

Đó là những câu từ ngang trái tôi trao cho người
khi kết thúc, nỗi đau này chết dần theo ái tình của tôi
Bước đi lẻ loi trong bóng tối ảm đạm
cùng với ánh sáng mập mờ mà người để lại trên tay tôi

 

it’ll lead me forever
it’ll light me forever

nó sẽ dấn lối tôi mãi mãi
nó sẽ thắp sáng tôi mãi mãi

 

Let’s imagine flying under the sea
Let’s imagine swimming in the clear blue sky
Let’s imagine fantastic calling from the lie
Let’s imagine we’re the one in the world

Hãy tưởng tượng rằng ta bay lượn dưới đáy biển
Hãy tưởng tượng rằng ta đắm chìm mình dưới vòm trời trong xanh
Hãy tưởng tượng ra tiếng mời gọi ma mị trong lời dối trá
Hãy tưởng tượng rằng chúng ta là kẻ độc nhất trên cõi đất này

 

Why can you say “I need you, I need your everything.”?
If I hear that, wheel of fortune will turn around
please stay your heart without any love in silence
I could find my lies in my mind again and again

Vì sao người có thể nói “Tôi cần người, tôi cần tất cả những gì của người.”?
Nếu nghe thấy, vòng xoay của định mệnh sẽ bắt đầu di chuyển
xin hãy để con tim này thiếu vắng yêu thương trong im lặng
Tôi có thể mãi tìm thấy lời dối trá trong tiềm thức

 

the night, full of stars, it reminds me of the other day
then we were facing together at the end of the world

màn đêm, với những vì sao, gợi nhắc tôi về ngày hôm ấy
khi mà ta cùng nhau đối diện với tận cùng thế giới

 

I know my love for you is periodical
on the longest wrong way, gotta let it go
listen and stop counting my lies
my pain will pain you so we should end it together

Tôi biết tình yêu tôi trao người là mãi mãi
trên quãng đường ngang trái bất tận, phải để nó đi thôi
lắng nghe và đừng đong đếm lời dối trá của tôi nữa
nỗi đau của tôi sẽ tổn thương người, nên ta hãy cùng nhau chấm dứt nó

 

There was your love for me so fantastic
in the end my pain died again with your love
I’m feeling fire is burning in my heart alone
with faint light you left in my eyes

Tình yêu của người từng cho tôi vô cùng tuyệt vời
khi kết thúc, nỗi đau này chết dần theo ái tình của tôi
Tôi cảm giác như ngọn lửa đang đốt cháy con tim trong đơn độc
cùng với ánh sáng mập mờ người để lại trong mắt tôi

 

it’ll shine me forever…

nó sẽ toả sáng tôi mãi mãi…

 

Let’s imagine flying under the sea
Let’s imagine swimming in the clear blue sky
Let’s imagine fantastic calling from the lie
Let’s imagine we’re the one in the world

Hãy tưởng tượng rằng ta bay lượn dưới đáy biển
Hãy tưởng tượng rằng ta đắm chìm mình dưới vòm trời trong xanh
Hãy tưởng tượng ra tiếng mời gọi ma mị trong lời dối trá
Hãy tưởng tượng rằng chúng ta là kẻ độc nhất trên cõi đất này

 

I know my love for you is paradoxical
in sweetest memories gotta let it go
listen to the other side of my heart
my pain will pain you so we should end it together

Đó là những câu từ ngang trái tôi trao cho người
khi kết thúc, nỗi đau này chết dần theo ái tình của tôi
Bước đi lẻ loi trong bóng tối ảm đạm
cùng với ánh sáng mập mờ mà người để lại trên tay tôi

 

Let’s imagine flying under the sea
Let’s imagine swimming in the clear blue sky
Let’s imagine fantastic calling from the lie
Let’s imagine we’re the one in the world

Hãy tưởng tượng rằng ta bay lượn dưới đáy biển
Hãy tưởng tượng rằng ta đắm chìm mình dưới vòm trời trong xanh
Hãy tưởng tượng ra tiếng mời gọi ma mị trong lời dối trá
Hãy tưởng tượng rằng chúng ta là kẻ độc nhất trên cõi đất này

 

it’ll lead me forever it’ll light me forever
but I can’t remember your faint light and smile anymore

ánh sáng sẽ dẫn dắt tôi mãi, sẽ thắp sáng tôi mãi
nhưng tôi chẳng thể nhớ về ánh sáng lập loè và nụ cười của người nữa rồi

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.