[Request] Puppet in the Dark || FELT

FELT-016
Puppet in the Dark
Album: Sevens Head
Circle: FELT
Arrangement: Maurits”禅”Cornelis
Lyrics: Renko
Vocals: Vivienne, W.Nova
Original title: 聖徳伝説 ~ True Administrator
(Shoutoku Legend ~ True Administrator [Toyosatomimi no Miko’s Theme])
Source: 東方神霊廟 ~ Ten Desires
(Touhou Shinreibyou ~ Ten Desires)
Event: Reitaisai 12

 


Requested by Tankihou

This song is also featured in Rebirth Story, released in Reitaisai 13.
I always scream every time the chorus comes… I’m a big fan of Touhou duets, especially male and female duets though.

Puppet in the Dark = Kẻ bị sai khiến trong bóng tối

There is no time to spare, and
The stage has been set.
I cannot hold back the need to know.

Chẳng còn thời gian để lãng phí đâu, và
Sân khấu đã được chuẩn bị rồi.
Ta không thể kiềm chế sự mong muốn để biết điều đó nữa.

 

Curiosity got to me.
The question’s been asked.
I can’t take it back again.

Sự tò mò trong ta đã trỗi dậy
Câu hỏi đã được đặt ra rồi.
Không thể rút lại được nữa.

 

The falling stars align,
With darkness close behind.
Locked up in my mind,
With solace, I’m confined.

Những ngôi sao rơi đã thẳng hàng
Bóng tối đã đến thật gần.
Ta khóa tâm trí của mình lại,
Lời trấn an, ta giam giữ nó.

 

Can destiny define
The silence in the night?
And so, I’ve become
A puppet in the dark.

Liệu số phận sẽ định đoạt
Sự thầm lặng trong màn đêm không?
Và rồi, ta đã trở thành
Kẻ bị sai khiến trong bóng tối

 

I know I’ve made up my mind
For something to do,
To clean out all of their stupid rules.

Biết rằng mình đã quyết định được
Những điều buộc phải làm
Đó là xóa bỏ tất cả luật lệ vớ vẩn của chúng.

 

Been avoided for so long,
I’m tired of lies
And moving on for the truth.

Bị ruồng bỏ quá lâu rồi
Ta mệt mỏi với những lời xảo trá
Và đã tiến lên vì sự chính nghĩa

 

Simple, like a drop of sun,
And the world spun on, but upside-down.
Is this what they’d call a miracle?

Giản đơn, như giọt nắng
Và thế giới cứ quay tròn, nhưng bị đảo lộn cả
Có phải đây là cái họ gọi phép màu không?

 

Falling, each and every one.
Like a house of cards, it’s been undone.
Taking a leap without sound…

Ngã xuống, kẻ này nối tiếp kẻ nọ
Như ngôi nhà bằng thẻ bài, không thể hoàn thiện
Tiến lên một bước thật thầm lặng…

 

I’ll shout just a bit louder, fight a bit harder.
I will go on. I’m undefeated.
Can’t feel the hunger. I won’t go under.
I’m my own person. I feel it.

Ta chỉ cần hét lên to hơn nữa, đấu tranh mạnh hơn nữa.
Ta sẽ tiếp tục. Vì ta bất bại.
Không thấy được khát vọng. Nhưng ta sẽ không chùn bước
Ta là chính ta. Ta có thể cảm nhận được nó.

 

Little bit stronger, going on farther.
No longer do I fear the darkness.
I can fly beyond the distant, new horizon forever.

Mạnh hơn nữa, xa hơn nữa
Ta không còn sợ hãi bóng tối
Ta có thể vượt xa thật xa, mãi mãi đến với chân trời mới.

 

All this time, reality’s been fake.
Now I’m breaking through the tempered glass.
Set aside my doubts, won’t hesitate.
I’ve been waiting through all of my life.

Bao lâu nay, hiện thực là giả dối.
Bây giờ, ta sẽ phá vỡ tấm kính vững chãi đó.
Dẹp bỏ những mối nghi ngờ, không chần chừ nữa.
Ta đã mong đợi điều này rất lâu rồi.

 

From today, I’ve buried it away.
In the end, I just might have to face
Something new with every passing day.

Từ hôm nay, ta sẽ chôn vùi nó.
Đến cuối cùng, có lẽ ta sẽ phải đối diện
Điều mới mẻ xuất hiện trong mỗi ngày.

 

Now there’s nowhere to run to.
I’m feeling alive,
Revived with a second chance to live.

Bây giờ chẳng còn nơi nào để trốn chạy
Cảm thấy như mình đang sống
Được hồi sinh để sống thêm lần nữa

 

Brand new days come and go.
So, if we let time
Slip by for eternity…

Ngày mới cứ đến rồi đi
Vậy, nếu ta để dòng thời gian
Trôi theo sự vĩnh hằng thì sao…

 

Small regrets will always add
Up to something too big if given time.
What do we do in adversity?

Đôi lúc ta thấy hối hận một chút
Phụ thuộc vào điều to lớn mà thời gian đã trao.
Ta đã làm gì để đền đáp điều đó?

 

Even if I take a fall,
Tumbling down without time for a pause,
I know that I will become…

Dù cho ta có từ bỏ
Vấp ngã và chẳng có cơ hội để đứng lại
Ta biết mình sẽ trở thành gì rồi…

 

Someone’s who’s learned to be wiser, a bit of a fighter.
I can make right what had been wrong.
Though I can’t be perfect, it’ll be worth it.
I’ll keep on trying and trying.

Người đó học cách trở nên khôn ngoan hơn, chiến đấu mạnh mẽ hơn
Ta có thể chuộc lại những lỗi lầm đã gây ra
Tuy sẽ không hoàn hảo, nhưng nó sẽ xứng đáng
Ta sẽ tiếp tục cố gắng và cố gắng

 

Without resistance, I’ll make a difference.
Even mistakes will never stop me.
Only then, this world can find a new beginning in time.

Không hề chống cự, ta sẽ tạo nên sự khác biệt
Thậm chí lỗi lầm sẽ không ngáng đường ta nữa
Chỉ khi đó, thế giới này mới tìm được sự khởi đầu mới.

 

Someone’s who’s learned to be wiser, a bit of a fighter.
I can make right what had been wrong.
Though I can’t be perfect, it’ll be worth it.
I’ll keep on trying and trying.

Người đó học cách trở nên khôn ngoan hơn, chiến đấu mạnh mẽ hơn
Ta có thể chuộc lại những lỗi lầm đã gây ra
Tuy sẽ không hoàn hảo, nhưng nó sẽ xứng đáng
Ta sẽ tiếp tục cố gắng và cố gắng

 

I’ll shout just a bit louder, fight a bit harder.
I will go on. I’m undefeated.
Can’t feel the hunger. I won’t go under.
I’m my own person. I feel it.

Ta chỉ cần hét lên to hơn nữa, đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa.
Ta sẽ tiếp tục. Vì ta bất bại.
Không thấy được khát vọng. Nhưng ta sẽ không chùn bước
Ta là chính ta. Ta có thể cảm nhận được nó.

 

Little bit stronger, going on farther.
No longer do I fear the darkness.
I can fly beyond the distant, new horizon forever.

Mạnh hơn nữa, xa hơn nữa
Ta không còn sợ hãi bóng tối
Ta có thể vượt xa thật xa, mãi mãi đến với chân trời mới.

 

All this time, reality’s been fake.
Now I’m breaking through the tempered glass.
Set aside my doubts, won’t hesitate.
I’ve been waiting through all of my life.

Bao lâu nay, hiện thực là giả dối.
Bây giờ, ta sẽ phá vỡ tấm kính vững chãi đó.
Dẹp bỏ những mối nghi ngờ, không chần chừ nữa
Ta đã mong đợi điều này rất lâu rồi.

 

From today, I’ve buried it away.
In the end, I just might have to face
Something new with every passing day.

Từ hôm nay, ta sẽ chôn vùi nó.
Đến cuối cùng, có lẽ ta sẽ phải đối diện
Điều mới mẻ xuất hiện trong mỗi ngày.

 

The falling stars align,
With darkness close behind.
Locked up in my mind,
With solace, I’m confined.

Những ngôi sao rơi đã thẳng hàng
Bóng tối đã đến thật gần.
Ta khóa tâm trí của mình lại,
Lời trấn an, ta giam giữ nó.

 

Can destiny define
The silence in the night?
And so, I’ve become
A puppet in the dark.

Liệu số phận sẽ định đoạt
Sự thầm lặng trong màn đêm không?
Và rồi, ta đã trở thành
Kẻ bị sai khiến trong bóng tối.

3 thoughts on “[Request] Puppet in the Dark || FELT

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.