Grip and Break down || SOUND HOLIC

kurenai

Grip and Break down
Album: 紅 -KURENAI-
Arrangement: SHU x GUCCI
Lyrics: Blue E
Vocal: 高橋 菜々 (Nana Takahashi)
Original title: : U.N.オーエンは彼女なのか?
(U.N. Owen was her? [Flandre Scarlet’s Theme])
Source: 東方紅魔郷 ~ the Embodiment of Scarlet Devil
(Touhou Koumakyou ~ the Embodiment of Scarlet Devil)
Event: Comiket 75
English Reference: Touhou Wiki


I wanna play with you once
Are you a fragile, baby?
If so, I throw you away after use

Ta muốn chơi với ngươi một lần thôi
Ngươi là “hàng dễ vỡ” sao, baby?
Nếu vậy, ta sẽ vứt ngươi sau khi ta dùng xong nhé

I Don’t know why I’m alone now
Why don’t you play with me?
Hey! You can never refuse my asking

Ta không biết sao ta lại cô đơn nữa
Sao ngươi không đến đây chơi cùng ta?
Nè! Ngươi không bao giờ được từ chối ta đâu

Everything has the spot to be broken away
I only know where it’s hidden away
C’mon baby! C’mon baby! Come into my hand
Oh, it’s so easy to Grip & Break down!!

Mỗi thứ đều có điểm yếu của nó
Ta biết nơi mà chúng giấu nó đấy
Đến đây! Đến đây nào! Đến với vòng tay của ta đi
Ôi, thật là dễ dàng để ôm và phá hủy ngươi đấy

Let’s get along, baby, I’m never insane
You must enjoy to play this game more and more and more
Hey! How are you feeling? It’s funny, isn’t it?
Never ever to be seen, the game!

Đến đây nào, baby! Ta không bao giờ làm loạn lên cả
Ngươi nên chơi trò này với ta nhiều và nhiều lần hơn nữa
Nè! Ngươi cảm thấy sao? Nó vui mà, phải không?
Đây là trò chơi mà chỉ có chúng ta biết thôi đó

Let’s get along, baby, beautiful fire works
You can never run away because we’re the friends
So, don’t mind to be dead, play the funny game, yeah!
Grip & Break down! Fire works tonight

Đến đây nào, baby! Những pháo hoa kia mới đẹp làm sao
Ngươi không thể nào chạy trốn vì chúng ta là bạn của nhau mà
Vậy, đừng sợ mất mạng, hãy chơi trò chơi thú vị này nào
Ta sẽ bóp nát và phá hủy ngươi! Pháo hoa đêm nay sẽ đẹp lắm đây

All the friends I found ever have gone far away from me
They have gone to the place not to be back

Những người bạn ta biết, nay đã rời bỏ ta rồi
Chúng đi đến nơi mà ta không thể nào gặp lại chúng nữa

You are the brand new my friend
Won’t you go far away so
Hey! How do you response to my asking

Ngươi là bạn thân mới của ta
Liệu ngươi có bỏ ta mà đi không?
Nè! Ngươi trả lời ta thế nào đi chứ?

Everything has the spot to be broken away
I only know where it’s hidden away
C’mon baby! C’mon baby! Come into my hand
Oh, it’s so easy to Grip & Break down!!

Mỗi thứ đều có điểm yếu của nó
Ta biết nơi mà chúng giấu nó đấy
Đến đây! Đến đây nào! Đến với vòng tay của ta đi
Ôi, thật là dễ dàng để ôm và phá hủy ngươi đấy

Let’s get along, baby, I’m never insane
You must enjoy to play this game more and more and more
Hey! How are you feeling? It’s funny, isn’t it?
Never ever to be seen, the game!

Đến đây nào, baby! Ta không bao giờ làm loạn lên cả
Ngươi nên chơi trò này với ta nhiều và nhiều lần hơn nữa
Nè! Ngươi cảm thấy sao? Nó vui mà, phải không?
Đây là trò chơi mà chỉ có chúng ta biết thôi đó

Let’s get along, baby, beautiful fire works
You can never run away because we’re the friends
So, don’t mind to be dead, play the funny game, yeah!
Grip & Break down! Fire works tonight

Đến đây nào, baby! Những pháo hoa kia mới đẹp làm sao
Ngươi không thể nào chạy trốn vì chúng ta là bạn của nhau mà
Vậy, đừng sợ mất mạng, hãy chơi trò chơi thú vị này nào
Ta sẽ bóp nát và phá hủy ngươi! Pháo hoa đêm nay sẽ đẹp lắm đây

N’ak Kode Tihs Ot Tuyg Uk Oyr’o Non Odi Et Ur Us Ia Kah Ow O Nom Ur Uyar A Ot Ila

Grip & Break down!!

“Squeeze and Ka-Boom! The Ability to the Extend of Destruction. For everything there is, Grip & Break Down!!”

Bóp nát và… Bùm!! Với năng lực kéo dài sự tàn phá này, những vật tồn tại kia, ta sẽ bóp nát và phá hủy chúng

Let’s get along, baby, I’m never insane
You must enjoy to play this game more and more and more
Hey! How are you feeling? It’s funny, isn’t it?
Never ever to be seen, the game!

Đến đây nào, baby! Ta không bao giờ làm loạn lên cả
Ngươi nên chơi trò này với ta nhiều và nhiều lần hơn nữa
Nè! Ngươi cảm thấy sao? Nó vui mà, phải không?
Đây là trò chơi mà chỉ có chúng ta biết thôi đó

Let’s get along, baby, beautiful fire works
You can never run away because we’re the friends
So, don’t mind to be dead, play the funny game, yeah!
Grip & Break down! Fire works tonight

Đến đây nào, baby! Những pháo hoa kia mới đẹp làm sao
Ngươi không thể nào chạy trốn vì chúng ta là bạn của nhau mà
Vậy, đừng sợ mất mạng, hãy chơi trò chơi thú vị này nào
Ta sẽ bóp nát và phá hủy ngươi! Pháo hoa đêm nay sẽ đẹp lắm đây

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.