What the hell is going on? || GET IN THE RING

Agony
What the hell is going on?
Album: Agony
Circle:GET IN THE RING
Arrangement: GCHM
Lyrics: Jell
Vocal: みぃ (Mie)
Original titles:
見た事も無い悪夢の世界
(A Never-Before-Seen World of Nightmares [Stage 6 Theme])
パンデモニックプラネット
(Pandemonic Planet [Hecatia Lapislazuli’s Theme] )
Source: 東方紺珠伝 ~ Legacy of Lunatic Kingdom
(Touhou Kanjuden ~ Legacy of Lunatic Kingdom)
Event: Comiket 89


BÙNG CHOÁIIIIIIIIII. Tui muốn dịch bài này nó NSFW tí để cho hợp với cả bài lắm cơ

When all the lights go down tonight
There’s no way out to run or hide
Your dreaming time is over now so get up
(Don’t tell me why, I won’t give a damn honey)

Khi mọi ánh đèn đêm nay vụt tắt
Ngươi chẳng còn đường nào để chạy trốn đâu
Thời gian mơ mộng đã hết rồi. Mau thức tỉnh đi
(Đừng nói tại sao cả, vì ta không thèm để ý đến người đâu)

 

We’re standing on this nasty space
Surrounded by whole emptiness
But I’m sure you’ll be acclimate so chill out
(It doesn’t matter what you do or screaming)

Chúng ta đang đứng trên không gian hỗn độn này
Bị bao trùm bởi sự vắng lặng đáng sợ
Nhưng ta sẽ làm ngươi khoái nó thôi. Thư giãn đi nào
(Ta chẳng có quan tâm nếu người có gào hét hay gì đi nữa) 

 

You gotta hurry
You better dig it
So come on get me
WELCOME to the HELL!!

Ngươi nhanh lên đi
Ngươi nên thích nó đi
Mau đến nay với ta nào
Chào mừng ngươi đến với chốn Địa Ngục!!

 

Let it go, let it go, let it go, let your demons out now
Burn it down until the end of your life
And I don’t need your mercy at all

Giải phóng ra. Phóng thích nó. Thả nó ra. Thả cái con ác ma trong người ngươi đi.
Đốt cháy nó cho đến cuối cùng mạng sống của ngươi đi
Và ta cóc cần cái lòng từ bi của ngươi cho ta nhé

 

Get your knees on the ground,listen up,I’m the one who rule you
Bring it down into the deep underground
Round and round and round again

Quỳ gối xuống, và nghe đây, ta là người thống trị ngươi
Đem lòng kính trọng ta xuống dưới lòng đất đi
Cứ như thế, như thế và đừng có dừng lại cho ta

 

No, no way back to home
There’s no place to go
Make up your mind
(What the hell is going on?)

Không, không có đường cho ngươi trở về
Không có nơi nào cho ngươi đi đâu
Hãy quyết định đi
(Cái quái gì đang diễn ra thế?)

 

Go,wherever you want
I’ll chase you around
So give it up
(What the hell is going on?)
So what the hell is going on now?

Đi đi, muốn đi đâu thì cứ đi
Ta cũng sẽ bắt đươc ngươi thôi
Cho nên bỏ cuộc đi
(Cái quái gì đang diễn ra thế?)
Cái quái gì đang diễn ra thế này?

 

I won’t care about live or die
But I don’t wanna compromise
Just leave behind all hesitate, get ready?
(Don’t tell me lie I won’t give a shit honey)

Ta không quan tâm ngươi sống hay chết
Nhưng ta không muốn thỏa hiệp gì hết
Hãy để mọi sự chần chừ sau lưng, chuẩn bị chưa?
(Đừng có mà xạo sự nhé, vì ta cóc quan tâm đến ngươi đâu) 

 

This is no kind of trinity like you had been praying everyday
I hope you like my agony so get up
(It doesn’t mean that you won’t get crazy)

Chẳng có phép màu thánh thần nào tồn tại như ngươi luôn cầu nguyện
Mong ngươi sẽ thích sự thống khổ ta sắp giáng xuống đây
(Nó không có nghĩa là ngươi sẽ không trở nên điên dại đâu) 

 

You must be kidding me
You such a foolish
I won’t let you breathing
WELCOME to the HELL!!

Chắc ngươi đang giỡn mặt với ta
Ngươi thật là đần độn quá
Ta sẽ không để ngươi dễ thở đâu
Chào mừng ngươi đến với chốn Địa Ngục

 

Let it go, let it go, let it go, let your demons out now
Burn it down until the end of your life
And I don’t need your mercy at all

Giải phóng ra. Phóng thích nó. Thả nó ra. Thả cái con ác ma trong người ngươi đi.
Đốt cháy nó cho đến cuối cùng mạng sống của ngươi đi
Và ta cóc cần cái lòng từ bi của ngươi cho ta nhé

 

Get your knees on the ground, listen up, I’m the one who rule you
Bring it down into the deep underground
Round and round and round again

Quỳ gối xuống, và nghe đây, ta là người thống trị ngươi đấy
Đem lòng kính trọng ta xuống dưới lòng đất đi
Cứ như thế, như thế và đừng có dừng lại cho ta

 

No, no way back to home
There’s no place to go
Make up your mind
(What the hell is going on?)

Không, không có đường cho ngươi trở về
Không có nơi nào cho ngươi đi đâu
Hãy quyết định đi
(Cái quái gì đang xảy ra thế?

 

Go,wherever you want
I’ll chase you around
So give it up
(What the hell is going on?)
So what the hell is going on now?

Đi đi, muốn đi đâu thì cứ đi
Ta cũng sẽ bắt đươc ngươi thôi
Cho nên bỏ cuộc đi
(Cái quái gì đang xảy ra thế?
Cái quái gì đang diễn ra thế này?

 

Let it go, let it go, let it go, let your demons out now
Burn it down until the end of your life
And I don’t need your mercy at all

Giải phóng ra. Phóng thích nó. Thả nó ra. Thả cái con ác ma trong người ngươi đi.
Đốt cháy nó cho đến cuối cùng mạng sống của ngươi đi
Và ta cóc cần cái lòng từ bi của ngươi cho ta nhé

 

Get your knees on the ground, listen up, I’m the one who rule you
Bring it down into the deep underground
Round and round and round again

Quỳ gối xuống, và nghe đây, ta là người thống trị ngươi đấy
Đem lòng kính trọng ta xuống dưới lòng đất đi
Cứ như thế, như thế và đừng có dừng lại cho ta

 

No, no way back to home
There’s no place to go
Make up your mind
(What the hell is going on?)

Không, không có đường cho ngươi trở về
Không có nơi nào cho ngươi đi đâu
Hãy quyết định đi
(Cái quái gì đang xảy ra thế?)

 

Go,wherever you want
I’ll chase you around
So give it up
(What the hell is going on?)
So what the hell is going on now?

Đi đi, muốn đi đâu thì cứ đi
Ta cũng sẽ bắt đươc ngươi thôi
Cho nên bỏ cuộc đi
(Cái quái gì đang xảy ra thế?
Cái quái gì đang diễn ra thế này?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.